Psalms 93

Величието на Господа

(По слав. 92.)
1 a Господ царува; облечен е с величие;
облечен е Господ и опасан с мощ;
също и вселената е утвърдена така,
че да не може да се поклати.
2 b От векове е утвърден Твоят престол;
Ти си от вечността.
3 Господи , пороите издигнаха,
пороите издигнаха гласа си;
пороите издигнаха бученето си.
4 c Господ , Който е нависоко,
е по-силен от гласовете на големи води,
от силните морски вълни.
5 Твоите свидетелства са твърде верни;
на Твоя дом, Господи , подобава святост завинаги.
Copyright information for BulProtRev