Psalms 104

Възхвала на Създателя

(По слав. 103.)
1 a  Благославяй, душо моя,  Господа .
 Господи , Боже мой, Ти си твърде велик,
с блясък и величие си облечен –
2 b  Ти, Който се обличаш със светлината като с дреха
и простираш небето като завеса;
3 c  Който издигаш високите Си обиталища над водите,
правиш облаците Своя колесница
и вървиш с крилете на вятъра;
4 d  Който правиш ангелите Си силни като ветровете
и слугите Си – като огнения пламък;
5 e  Който си положил земята на основата ѝ,
за да не се поклати за вечни времена.
6 f  Покрил си я с морето
104:6 От евр. бездната.
като с дреха;
водите застанаха над планините.
7 h  От Твоето смъмряне те побегнаха,
от гласа на гърма Ти се впуснаха в бяг.
8 i  Издигнаха се планините, снишаваха се долините
на мястото, което беше определил за тях.
9 j  Положил си граница на водите, за да не могат да преминат,
нито да се върнат пак да покрият земята.
10 Ти си, Който изпращаш извори в доловете,
за да текат между планините.
11 Напояват всички полски зверове;
с тях дивите осли утоляват жаждата си;
12 при тях небесните птици живеят
и пеят между клоните.
13 k  Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища,
така че от плода на Твоите дела се насища земята;
14 l  правиш да никне трева за добитъка
и зеленчуци, необходими на човека,
за да изважда храна от земята,
15 m  и вино, което весели сърцето на човека
и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло,
и хляб, който укрепва сърцето на човека.
16 n  Великолепните
104:16 От евр.  Господните .
дървета се наситиха,
ливанските кедри, които  Господ е насадил,
17 където птиците си свиват гнезда
и елхите са жилище на щъркела;
18 високите планини са дом на дивите кози,
канарите са прибежище на дивите зайци.
19 p  Той е определил луната, за да показва времената;
слънцето знае кога да залязва.
20 q  Спускаш тъмнина и настава нощ,
когато всичките горски зверове се разхождат.
21 r  Лъвчетата реват за плячка
и търсят от Бога храна.
22 Изгрее ли слънцето, те си отиват
и лягат в рововете си.
23 s  Човек излиза на работата си
и се труди до вечерта.
24 t  Колко са разнообразни Твоите дела,  Господи !
С мъдрост си направил всички тях;
земята е пълна с Твоите творения.
25 Ето голямото и просторно море,
където има безброй пълзящи животни
животни малки и големи.
26 u  Там плават корабите;
там е и чудовището
104:26 Евр. левиатан (Йов 41:1).
, което си създал да играе в него.
27 w  Всички те от Теб очакват
да им дадеш навреме храната.
28 Каквото им даваш, те го събират;
отваряш ръката Си и те се насищат с блага,
29 x  скриеш ли лицето Си, те се смущават;
прибираш ли дъха им, те умират
и се връщат в пръстта си.
30 y  Изпращаш ли Духа Си, те се създават;
и подновяваш лицето на земята.
31 z  Нека трае довека славата  Господня ;
нека се радва в делата Си  Господ ,
32 aa  Който, когато гледа към земята, тя трепери,
когато се допира до планините, те димят.
33 ab  Ще пея на  Господа , докато съм жив;
ще славословя моя Бог, докато съществувам.
34 Да Му бъде приятно моето размишление;
аз ще се веселя в  Господа .
35 ac  Нека се довършат грешните от земята
и нечестивите да ги няма вече.
Благославяй, душо моя,  Господа . Алилуя.
Copyright information for BulProtRev