Psalms 106

Божията милост към Неговия народ

(По слав. 105.)
1 a  Алилуя. Славете  Господа , защото е благ.
Защото Неговата милост трае довека.
2 b  Кой може да изкаже великите дела на  Господа
или да разгласи цялото Негово хваление?
3 c  Блажени онези, които пазят правосъдие;
блажен онзи, който върши правда по всяко време.
4 d  Помни ме,  Господи , с благоволението,
което храниш към народа Си;
посети ме със спасението Си;
5 за да видя благоденствието на Твоите избрани,
за да се радвам във веселието на народа Ти,
за да се хваля заедно с Твоето наследство.
6 e  Съгрешихме ние и бащите ни,
беззаконие и нечестие извършихме.
7 f  Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет,
не си спомняха многото Твои милости,
а се възпротивиха при морето, при Червеното море.
8 g  При все това Бог ги избави заради името Си,
за да направи познато могъществото Си.
9 h  Смъмра Червеното море и то изсъхна;
и така ги преведе през дълбочините като през пасбище
10 i  и ги спаси от ръката на ненавистника им,
и ги изкупи от ръката на неприятеля.
11 j  Водите покриха противниците им;
не остана нито един от тях.
12 k  Тогава повярваха на думите Му,
пееха Му хваления.
13 l  Но скоро забравиха делата Му,
не чакаха изпълнението на намерението Му,
14 m  а се полакомиха твърде много в пустинята
и изпитаха Бога в безводната страна;
15 n  и Той им даде това, което искаха;
прати обаче мършавост на душите им.
16 o  Също и на Моисей те завидяха в стана
и на  Господния светия Аарон.
17 p  Земята се разтвори и погълна Датан,
и покри Авироновата дружина;
18 q  и огън се запали сред дружината им;
пламък изгори нечестивите.
19 r  Те направиха теле в Хорив
и се поклониха на излят идол;
20 s  така размениха Славата си
срещу подобие на вол, който яде трева!
21 t  Забравиха своя Избавител, Бога,
Който беше извършил велики дела в Египет,
22 u  чудесни дела в Хамовата земя,
страшни неща около Червеното море.
23 v  Затова Той каза, че ще ги изтреби;
само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома,
за да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.
24 w  Дори те презряха желаната земя,
не повярваха в Неговото слово,
25 x  а зароптаха в шатрите си
и не послушаха гласа на  Господа .
26 y  Затова Той им се закле
106:26 От евр. повдигна ръката Си.
,
че ще ги повали в пустинята
27 aa  и че ще повали потомството им между народите,
и ще ги разпръсне по разни страни.
28 ab  Също те се прилепиха към Ваалфегор
и ядоха жертви, принесени на мъртви богове.
29 И така предизвикаха Бога с делата си
дотолкова, че язвата направи пролом между тях.
30 ac  Но стана Финеес и извърши посредничество,
и язвата престана;
31 ad  и това му се вмени за правда
от род в род довека.
32 ae  Също и при водите на Мерива те Го разгневиха,
така че нещастие сполетя Моисей заради тях;
33 af  защото се разбунтуваха против Духа Му
и Моисей говори несмислено с устните си.
34 ag  При това те не изтребиха племената,
както  Господ им беше заповядал,
35 ah  а се смесиха с тези народи
и се научиха на техните дела;
36 ai  така че служиха на идолите им,
които станаха примка за тях.
37 aj  Да! Синовете си и дъщерите си
принесоха в жертва на бесовете
38 ak  и проляха невинна кръв –
кръвта на синовете и дъщерите си,
които пожертваха на ханаанските идоли;
и земята се оскверни от кръвопролития.
39 al  Така те се оскверниха от делата си
и блудстваха в действията си.
40 am  Затова гневът на  Господа пламна против народа Му
и Той се погнуси от наследството Си.
41 an  Предаде ги в ръцете на народите;
и ги завладяха противниците им.
42 Неприятелите им продължиха да ги притесняват
и те останаха подчинени под ръката им.
43 ao  Много пъти Той ги избавя;
но понеже намеренията им бяха бунтовнически,
затова се и унижиха поради беззаконието си.
44 ap  Въпреки това обаче Той погледна към утеснението им,
когато чу вика им;
45 aq  спомни си за тях Своя завет
и се разкая според голямата Си милост;
46 ar  също направи да ги съжаляват
всички, които ги бяха пленили.
47 as  Избавѝ ни,  Господи , Боже наш,
и ни съберѝ измежду народите,
за да славословим Твоето свято име
и да тържествуваме с Твоята хвала.
48 at  Благословен да е  Господ ,
Израилевият Бог, отвека и довека;
и целият народ да каже: Амин. Алилуя.
Copyright information for BulProtRev