Psalms 125

Божият народ в безопасност

(По слав. 124.)

1 Песен на възкачванията. Онези, които уповават на  Господа ,
са като хълма Сион, който не може да се поклати,
а довека остава.
2 Както хълмовете окръжават Йерусалим,
така  Господ окръжава народа Си
отсега и довека.
3 a  Защото нечестието няма да налага скиптъра си
върху участта на праведните,
да не би праведните да протягат ръце към беззаконието.
4 Стори добро,  Господи , на добрите
и на правдивите по сърце.
5 b  А онези, които се отклоняват в кривите си пътища,
тях  Господ ще отведе заедно с онези, които вършат беззаконие.
Мир на Израил!
Copyright information for BulProtRev