Psalms 130

Молитва за помощ

(По слав. 129.)

1 a  Песен на възкачванията. От дълбочините викам към Тебе,  Господи .
2 Господи, послушай гласа ми;
нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми.
3 b  Ако би забелязвал беззаконията,  Господи ,
то кой, Господи, би могъл да устои?
4 c  При Теб обаче има прощение,
за да се боят от Тебе.
5 d  Чакам  Господа , душата ми чака
и на словото Му уповавам.
6 e  Душата ми очаква Господа
повече от онези, които очакват зората.
Да! Повече от очакващите зората.
7 f  Нека Израил се надява на  Господа ;
защото у  Господа е милостта
и у Него е пълното изкупление;
8 g  и Той ще изкупи Израил
от всичките му беззакония.
Copyright information for BulProtRev