Psalms 149

Хвалебна песен

1 a  Алилуя! Пейте на  Господа нова песен
и хвалението Му в събранието на светиите.
2 b  Нека се весели Израил за Създателя си;
нека се радват сионовите синове за Царя си.
3 c  Нека хвалят името Му с хора̀;
с тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.
4 d  Защото  Господ има благоволение към народа Си;
ще украси кротките с победа.
5 e  Светиите ще тържествуват славно,
ще се радват на леглата си.
6 f  Славословия към Бога ще бъдат в устата им
и меч остър – от двете страни в ръката им,
7 за да отдават възмездие на народите
и наказание на племената,
8 за да вържат царете им с вериги
и високопоставените им с железни окови –
9 g  за да извършат над тях написания съд!
Тази чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя!
Copyright information for BulProtRev