Psalms 25

Молитва за ръководство и защита

(По слав. 24.)

1 a  Давидов псалом. На еврейски език, азбучен псалом.
Алеф
Към Тебе,  Господи , издигам душата си.
2
Бет
b  Боже мой, на Тебе съм уповал;
да не се посрамя,
да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3
Гимел
Наистина – никой, който чака Тебе, няма да се посрами;
онези ще бъдат посрамени, които без причина постъпват коварно.
4
Далет
c  Направѝ ме,  Господи , да позная пътищата Ти,
научи ме на пътеките Си.
5
Хе, Вав
Води ме в истината Си и ме учи;
защото Ти си Бог на Спасението ми;
Теб чакам цял ден.
6
Зайн
d  Помни,  Господи , благите Си милости
и милосърдията Си, защото са отвека.
7
Хет
e  Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми;
помни ме,  Господи , според милосърдието Си и заради благостта Си.
8
Тет
 Господ е благ и праведен,
затова ще научи грешните на пътя Си.
9
Йод
Ще води кротките с правда
и ще научи кротките на пътя Си.
10
Каф
Всички пътеки на  Господа са милосърдие и вярност
към онези, които пазят завета Му и откровението Му.
11
Ламед
f  Заради името Си,  Господи ,
прости моето беззаконие, защото е голямо.
12
Мем
g  Бои ли се човек от  Господа ? –
Него Той ще настави кой път да избере.
13
Самех
h  Душата му ще живее в спокойствие
и потомството му ще наследи земята.
14
Айн
i  Интимното благоволение на  Господа е с онези, които се боят от Него,
и ще им покаже завета Си.
15
Пе
j  Моите очи са винаги към  Господа ,
защото Той ще измъкне от мрежата краката ми.
16
Цади
k  Обърни се към мен и се смили над мене,
защото съм усамотен и наскърбен.
17
Коф
Облекчи скърбите на сърцето ми,
извади ме от утесненията ми.
18
Реш
l  Вгледай се в угнетението ми и теготата ми
и прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много
и с люта ненавист ме мразят.
20
Шин
m  Пази душата ми и ме избави;
да не се посрамя, защото на Теб уповавам.
21
Тав
Незлобие и правота нека ме пазят,
защото Тебе чакам.
22 n  Боже, избави Израил
от всичките му беди.
Copyright information for BulProtRev