Psalms 27

Твърда надежда в Бога

(По слав. 26.)

1 a  Давидов псалом.  Господ е светлина моя и избавител мой;
от кого ще се боя?
 Господ е сила на живота ми;
от кого ще се уплаша?
2 b  Когато се приближиха към мене злосторници,
противниците ми и неприятелите ми,
за да изядат плътта ми,
те се спънаха и паднаха.
3 c  Ако се опълчи против мен и войска,
сърцето ми няма да се уплаши;
ако се повдигне против мене война,
и тогава ще имам увереност.
4 d  Едно нещо съм поискал от  Господа , това ще търся –
да живея в дома  Господен през всички дни на живота си,
за да гледам привлекателността на  Господа
и да Го търся в храма Му.
5 e  Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,
ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
ще ме издигне на канара.
6 f  И сега главата ми ще се издигне
над неприятелите ми, които ме обкръжават;
и ще принеса в скинията Му жертва на възклицания,
ще пея, да! Ще славословя  Господа .
7 Слушай,  Господи , гласа ми, когато викам;
смили се също над мен и ми отговори.
8 g  Когато Ти каза : Търсете лицето Ми,
моето сърце Ти каза:
Лицето Ти ще търся,  Господи .
9 h  Да не скриеш от мене лицето Си;
да не отхвърлиш с гняв слугата Си;
Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля
и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;
10 i  защото баща ми и майка ми са ме оставили;
 Господ обаче ще ме прибере.
11 j  Научи ме,  Господи , на пътя Си
и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват.
12 k  Да не ме предадеш на волята на противниците ми;
защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мене,
които дишат насилие.
13 l  Ако не бях повярвал, че ще видя благостите  Господни
в земята на живите – бих премалял.
14 m  Чакай  Господа ;
дерзай и нека се укрепи сърцето ти.
Да! Чакай  Господа .
Copyright information for BulProtRev