Psalms 29

Божието величие в природата

(По слав. 28.)

1 a  Давидов псалом. Отдайте на  Господа , вие, синове на силите,
отдайте на  Господа слава и могъщество.
2 b  Отдайте на  Господа дължимата на името Му слава;
поклонете се на  Господа в свята премяна.
3 c  Гласът  Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
 Господ гърми над големите води,
4 гласът  Господен е силен;
гласът  Господен е величествен.
5 d  Гласът  Господен троши кедри.
Да!  Господ троши ливанските кедри
6 e  и ги прави да скачат като теле,
Ливан и Сирион – като див вол в младостта си.
7 Гласът  Господен разцепва огнени пламъци.
8 f  Гласът  Господен разтърсва пустинята;
 Господ разтърсва пустинята Кадис.
9 g  Гласът  Господен прави да раждат кошутите
и оголва горите;
а в храма Му всеки възгласява: Слава!
10 h   Господ седна като Цар над Потопа.
Да!  Господ седи като Цар до века.
11 i   Господ ще даде сила на народа Си;
 Господ ще благослови народа Си с мир.
Copyright information for BulProtRev