Psalms 33

Възхвала на всемогъщия Бог

(По слав. 32.)
1 a  Радвайте се, праведници, в  Господа ;
прилично е за праведните да въздават хваление.
2 b  Хвалете  Господа с арфа,
пейте Му псалми с десетострунен псалтир.
3 c  Пейте Му нова песен,
свирете изкусно с възклицание.
4 Защото словото на  Господа е право
и всичките Му дела са извършени с вярност.
5 d  Той обича правда и правосъдие;
земята е пълна с милосърдието  Господне .
6 e  Чрез словото на  Господа станаха небесата
и чрез диханието на устата Му – цялото им множество.
7 f  Той събра като куп морските води,
сложи бездните в съкровищници.
8 Нека се бои от  Господа цялата земя;
нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.
9 g  Защото Той каза и стана;
Той заповяда и се затвърди.
10 h   Господ осуетява намеренията на народите;
прави безполезни мислите на племената.
11 i  Намеренията на  Господа стоят твърди до века,
мислите на сърцето Му – от род в род.
12 j  Блажен онзи народ, на когото Бог е  Господ
народът, който е избрал за Свое наследство.
13 k   Господ гледа от небето,
наблюдава всички човешки синове;
14 от местообиталището Си
гледа всички земни жители –
15 l  Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им дела.
16 m  Никой цар не се избавя чрез многобройна войска,
силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.
17 n  Безполезен е конят за избавление
и чрез голямата си сила не може да избави никого.
18 o  Ето, окото на  Господа е върху онези, които се боят от Него,
върху онези, които се надяват на Неговата милост,
19 p  за да избави от смърт душата им
и в глад да ги опази живи.
20 q  Душата ни чака  Господа ;
Той е помощ наша и щит наш.
21 r  Защото в Него ще се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято име уповахме.
22 Дано бъде милостта Ти,  Господи , върху нас,
както сме се надявали на Тебе.
Copyright information for BulProtRev