Psalms 6

Молитва на каещия се грешник

1 a  За първия певец, на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом.  Господи , не ме изобличавай в гнева Си,
нито ме наказвай в лютото Си негодувание.
2 b  Смили се над мене,  Господи , защото изнемощях;
изцели ме,  Господи , защото ме болят костите ми.
3 c  Също и душата ми е твърде смутена;
но Ти,  Господи , докога?
4 Върни се,  Господи , избави душата ми;
спаси ме заради милосърдието Си;
5 d  защото в смъртта не се споменава за Тебе;
в преизподнята
6:5 Евр. шеол ; т.е. гроб, яма, ад. Навсякъде думата шеол е заменена с преизподня.
кой ще Те славослови? в
6 Уморих се от въздишането си;
всяка нощ обливам леглото си,
със сълзите си измокрям постелята си.
7 f  Окото ми вехне от скръб,
старее поради всичките ми противници.
8 g  Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие,
защото  Господ е чул гласа на плача ми;
9  Господ е послушал молбата ми.
 Господ ще приеме молитвата ми.
10 Ще станат за срам и много ще се смутят всичките ми неприятели;
ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.
Copyright information for BulProtRev