Psalms 81

Божията благост и упорство на Израил

(По слав. 80.)

1 За първия певец, на гетския инструмент
81:1 Пс. 8, надписът.
. Асафов псалом. Пейте радостно на Бога – наша сила;
възкликнете към Якововия Бог.
2 Запейте псалом и звънете с тъпанче,
благозвучна арфа и псалтир.
3 Засвирете с тръба на новолуние,
на пълнолуние, в деня на нашия празник.
4 b  Защото това е закон за Израил,
наредба от Якововия Бог.
5 c  Той го заповяда за заявление сред Йосиф,
когато излезе против Египетската земя,
където чух език, който не познавах.
6 d  Отстраних рамото му изпод товар;
ръцете му се отърваха от кош.
7 e  В скръбно време ти ме призова и Аз те избавих;
отговорих ти в скришно място на гърма;
изпитах те при водите на Мерива.
(Села.)

8 f  Слушай, народе Мой, и ще заявя пред вас,
Израилю, ако би Ме послушал:
9 g  Да няма сред тебе чужди богове
и да не се поклониш на чужд бог.
10 h  Аз съм  Господ , твоят Бог,
Който те изведох от Египетската земя;
отвори широко устата си и ще ги изпълня.
11 i  Но народът Ми не послуша гласа Ми;
Израил не Ме искаше.
12 j  Затова ги оставих да вървят според упорството на сърцето си,
за да ходят по своите си намерения.
13 k  Дано Ме беше слушал народът Ми,
да беше ходил Израил по Моите пътища!
14 Скоро бих покорил неприятелите им
и срещу противниците им бих обърнал ръката Си,
15 l  даже ненавистниците на  Господа щяха да се преструват
на покорни пред Него;
а благоденственото време на тези щеше да продължи завинаги;
16 m  и Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница;
и с мед от скала щях да те наситя.
Copyright information for BulProtRev