Psalms 86

Молитва за помощ

(По слав. 85.)

1 Давидова молитва.  Господи , приклони ухото Си;
послушай ме, защото съм сиромах и немощен.
2 a  Опази душата ми, защото съм посветен;
Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.
3 b  Смили се над мене, Господи,
защото към Тебе викам цял ден.
4 c  Развесели душата на слугата Си,
защото към Тебе, Господи, издигам душата си.
5 d  Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
и многомилостив към всички, които Те призовават.
6 Послушай,  Господи , молитвата ми
и внимавай в гласа на молбите ми,
7 e  в деня на неволята си ще призова Тебе,
защото ще ме послушаш.
8 f  Между боговете няма подобен на Тебе, Господи,
нито има дела, подобни на Твоите.
9 g  Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи,
и ще прославят името Ти.
10 h  Защото си велик и вършиш чудесни неща;
само Ти си Бог.
11 i  Научи ме,  Господи , на пътя Си и ще ходя в истината Ти;
дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце.
12 Ще Те хваля, Господи, Боже мой, от все сърце
и ще славя името Ти довека.
13 j  Защото голяма е Твоята милост към мен;
и Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.
14 k  Боже, горделивите се надигнаха против мен
и тълпата на насилниците поиска душата ми;
и не поставиха Тебе пред себе си.
15 l  Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив и изобилстващ с милост и вярност.
16 m  Обърни се към мен и се смили над мен;
дай силата Си на слугата Си
и избави сина на слугинята Си.
17 Покажи ми знак на благоволението Си,
за да го видят онези, които ме мразят, и да се посрамят
затова, че Ти,  Господи , си ми помогнал и си ме утешил.
Copyright information for BulProtRev