Psalms 97

Царството и величието на  Господа

(По слав. 96.)
1 a   Господ царува; нека се радва земята;
нека се веселят множеството острови.
2 b  Облак и мрак са около Него;
правда и съд са основа на престола Му.
3 c  Огън излиза пред Него
и изгаря противниците Му отвред.
4 d  Светкавиците Му осветяват вселената;
земята вижда и трепери.
5 e  Планините се топят като восък от присъствието  Господне ;
от присъствието на Господа на цялата земя.
6 f  Небесата възвестяват правдата Му;
и всичките племена виждат славата Му
7 g  Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли,
които се хвалят с кумирите;
поклонете се на Него, всички богове.
8 Чу Сион и се развесели
и Юдовите дъщери се зарадваха
поради Твоите справедливи отсъждания,  Господи .
9 h  Защото Ти,  Господи , си високопоставен над цялата земя,
превъзвишен си над всички богове.
10 i  Вие, които обичате  Господа , мразете злото!
Той пази душите на светиите Си,
избавя ги от ръката на нечестивите.
11 j  Светлина се сее за праведния
и веселие – за онези, които са с прави сърца.
12 k  Веселете се в  Господа вие, праведни,
и възхвалявайте спомена за Неговата святост.
Copyright information for BulProtRev