Psalms 99

Възхвала на всесвятия Бог

(По слав. 98.)
1 a   Господ царува; нека треперят племената;
Той обитава между херувимите; нека се потресе земята.
2 b   Господ е велик на Сион
и е издигнат високо над всички племена.
3 c  Нека славословят Твоето велико и страшно име;
Бог е свят.
4 d  И силата на царя обича правосъдието;
Ти утвърждаваш правота;
Ти извършваш правосъдие и правда в Яков.
5 e  Възвисявайте  Господа , нашия Бог,
и се кланяйте пред подножието Му;
Той е свят.
6 f  Моисей и Аарон бяха между свещениците Му
и Самуил – между призоваващите името Му;
те призоваваха  Господа и Той ги слушаше.
7 g  В облачния стълб Той им говореше;
те опазиха свидетелствата Му
и наредбите, които им даде.
8 h   Господи , Боже наш, Ти си ги слушал;
Ти си им бил Бог опростител,
макар че си въздавал за делата им.
9 i  Възвисявайте  Господа , нашия Бог,
и се кланяйте в святия Му хълм,
защото  Господ , нашият Бог, е свят.
Copyright information for BulProtRev