Romans 12:1

Живот в служение на Бога

1 a И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
Copyright information for BulProtRev