Romans 13:8-10

Любовта е изпълнение на Божия закон

8 a Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона.

9 b Понеже заповедите: „Не прелюбодействай“; „Не убивай“; „Не кради“; „Не пожелавай“и която и да било друга заповед се заключават в тези думи: „Да обичаш ближния си, както себе си.“

10 c Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.
Copyright information for BulProtRev