Romans 9:25-28

25 a Както казва и в книгата на Осия: „Ще нарека Мой народ онези, които не бяха Мой народ,
и възлюбена – тази, която не беше възлюбена.“
26 b И на същото място, където им се казва: „Не сте Мой народ,
там ще се нарекат синове на живия Бог.“
27 c А Исайя вика за Израил:
„Ако и да е броят на израилтяните като морски пясък,
само остатък от тях ще се спаси;
28 d защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него , като го извърши и свърши скоро.
Copyright information for BulProtRev