Song of Solomon 3

Нощни размисли

1 a  През нощта на леглото си потърсих онзи,
когото обича душата ми;
потърсих го, но не го намерих.
2 Казах: Ще стана сега и ще обиколя града
по улиците и по площадите –
ще търся онзи, когото обича душата ми.
Потърсих го, но не го намерих.
3 b  Намериха ме стражарите, които обикалят града.
Попитах ги: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми?
4 А малко след като ги отминах,
намерих онзи, когото обича душата ми;
хванах го и не го пуснах,
докато не го доведох в къщата на майка си
и във вътрешната стая на онази, която ме е родила.
5 c  Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
в сърните и в полските елени:
да не възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелае.

ТРЕТА ПЕСЕН

( 3:6—5:1 )

Годеникът идва

6 d  Коя е тази, която излиза от пустинята като стълбове дим,
накадена със смирна и ливан,
с всякакви благоуханни прахове от търговеца?
7 Ето, носилката е на Соломон;
около нея са шестдесет яки мъже от Израилевите силни.
8 Те всички държат меч и са обучени на война;
всеки държи меча си на бедрото си поради нощни страхове.
9 Цар Соломон си направи носилка
от ливанско дърво:
10 стълбчетата ѝ направи от сребро,
ложето ѝ – от злато, постелката ѝ – от морав плат;
средата ѝ беше бродирана чрез любовта на йерусалимските дъщери.
11 Излезте, сионови дъщери, и вижте цар Соломон
с венеца, с който го венча майка му в деня на женитбата му
и в деня, когато сърцето му се веселеше.
Copyright information for BulProtRev