Song of Solomon 6

1 a  Къде е отишъл твоят възлюбен,
о, ти, прекрасна между жените?
Къде е свърнал твоят възлюбен,
за да го търсим и ние с тебе?
2 Моят възлюбен слезе в градината си, в лехите с ароматите,
за да пасе в градините и да бере крем.
3 b  Аз принадлежа на възлюбения си и възлюбеният ми е мой;
той пасе стадото си между кремовете.

ПЕТА ПЕСЕН

( 6:4—8:4 )

В очакване

4 Хубава си, любима моя, като Терса,
красива като Йерусалим,
страшна като войска със знамена.
5 c  Отвърни очите си от мене,
защото те ме обладаха.
Косите ти са като стадо кози,
налягали по Галаад;
6 d  зъбите ти са като стадо овце, излизащи от къпането;
те са всички като близнета
6:6 Или: двойки.
и не липсва нито един между тях.
7 f  Челото ти под булото е
като част от нар.
8 Има шестдесет царици и осемдесет наложници,
и безброй девойки,
9 но една е гълъбицата ми, съвършената ми.
Тя е едничка, обична на майка си, отбраната на родителката си;
видяха я дъщерите и казаха: Блазе ѝ!
Да! Цариците и наложниците – и те я похвалиха.
10 g  Коя е тази, която изглежда като зората,
красива като луната, чиста като слънцето,
страшна като войска със знамена?
11 h  Слязох в градината на орехите,
за да видя зелените растения в долината,
да видя дали е напъпило лозето
и дали са цъфнали наровете.
12 Без да усетя, влечението ми ме постави
между колесниците на благородния ми народ.
13 Върни се, върни се, о, суламко;
върни се, върни се, за да те погледаме!
Какво ще видите в суламката?
Нещо като борба между две дружини!
Copyright information for BulProtRev