Zechariah 3:3-5

3 a А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела.

4 b И ангелът проговори на стоящите пред него: Съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди.

5 c Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И така, сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо.
Copyright information for BulProtRev