Zephaniah 3

Грехът на Йерусалим и бъдещото избавление

1 Горко на бунтовния и скверен град,
на насилническия град!
2 a  Той не послуша гласа,
не прие поправление,
не упова на  Господа ,
не се приближи до своя Бог.
3 b  Първенците сред него са ревящи лъвове,
съдиите му – вечерни вълци,
които не оставят нищо за сутринта.
4 c  Пророците му са вятърничави коварници;
свещениците му оскверниха светилището,
извратиха закона.
5 d   Господ сред него е праведен;
няма да извърши неправда;
всяка сутрин изкарва на светло правосъдието Си – неизменно;
но неправедният не знае срам.
6 Изтребих народи, ъгловите им кули са запустели;
запустих пътищата им, така че никой не минава;
градовете им се разориха,
така че няма човек в тях, няма жител.
7 e  Казах Си: Ти непременно ще се уплашиш от Мене,
ще приемеш поправление;
и така селището му нямаше да бъде изтребено
според всичко онова, което му определих;
но те подраниха да извратят всичките си дела.
8 f  Затова чакайте Мене, казва  Господ ,
до деня, когато се надигна, за да обирам.
Защото решението Ми е да събера народите
и да прибера царствата,
за да излея върху тях негодуванието Си,
целия Си лют гняв;
понеже цялата земя ще бъде погълната
от огъня на ревността Ми.
9 g  Защото тогава ще възвърна на племената чисти устни,
за да призовават всички името  Господне ,
да Му слугуват единодушно.
10 h  Отвъд етиопските реки поклонниците Ми,
разпръснатият Ми народ,
ще Ми донесат принос.
11 i  В онзи ден няма да бъдеш засрамен
поради многото дела,
чрез които си беззаконствал против Мене;
защото дотогава ще съм махнал измежду теб онези от тебе,
които горделиво тържествуват;
и ти няма вече да се превъзнасяш надменно в святия Ми хълм.
12 j  А ще оставя сред тебе
народ съкрушен и нищ,
който ще уповава на името  Господне .
13 k  Останалите от Израил няма да беззаконстват,
нито да лъжат,
нито да се намери в устата им измамлив език;
защото те ще пасат и ще лежат,
и никой няма да ги плаши.

Призив за ликуване и тържество

14 l  Пей, сионова дъще,
възкликнете, Израилю,
весели се и се радвай от все сърце,
йерусалимска дъще;
15 m  защото  Господ отмени присъдите за теб,
изхвърли неприятеля ти.
Цар Израилев, да! –  Господ е сред тебе;
няма вече да видиш зло.
16 n  В онзи ден ще се каже на Йерусалим: Не бой се,
и на Сион: Да не отслабват ръцете ти.
17 o   Господ , твой Бог, е сред тебе – Силният, Който ще те спаси;
ще се развесели за тебе с радост,
ще се успокои в любовта Си,
ще се весели за тебе с песни.
18 p  Ще събера онези, които бяха от тебе,
които скърбят за празниците
и на които тежи укорът Му.
19 q  Ето, в онова време ще се разправя с всички,
които те угнетяват,
ще избавя куцата, ще прибера изгонената
и ще направя за хвала и слава онези,
чийто срам е бил в целия свят.
20 r  В онова време ще ви доведа пак
и в онова време ще ви събера;
защото ще ви направя именити и за похвала
между всичките племена на земята,
когато върна пленниците ви пред очите ви, казва  Господ .
Copyright information for BulProtRev