CUns 1:1OHB起初,  בְּרֵאשִׁית神 אֱלֹהִים创造 בָּרָא #[Obj.]天 הַשָּׁמַיִם #[Obj.]地。 הָאָֽרֶץ  CUns 1:2OHB地 וְהָאָרֶץ是 הָיְתָה空虚 תֹהוּ混沌, וָבֹהוּ渊 תְהוֹם面 עַל פְּנֵי黑暗;  וְחֹשֶׁךְ神 אֱלֹהִים的灵 וְרוּחַ运行 מְרַחֶפֶת在 עַל水 הַמָּֽיִם面 פְּנֵי上。   CUns 1:3OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר要有 יְהִי光」, אוֹר就有了 וַֽיְהִי光。 אֽוֹר  CUns 1:4OHB神 אֱלֹהִים看 וַיַּרְא #[Obj.]光 הָאוֹר כִּי是好的, טוֹב就把 בֵּין光 הָאוֹר וּבֵין暗 הַחֹֽשֶׁךְ分开了。 וַיַּבְדֵּל  CUns 1:5OHB神 אֱלֹהִים称 וַיִּקְרָא光 לָאוֹר为「 昼」, יוֹם称 קָרָא暗 וְלַחֹשֶׁךְ为「 夜」。 לָיְלָה有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר这是头一 אֶחָֽד日。 יוֹם  CUns 1:6OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר诸水 הַמָּיִם之间 בְּתוֹךְ要有 יְהִי空气, רָקִיעַ将 וִיהִי水 בֵּין מַיִם分 מַבְדִּיל为上下。」 לָמָֽיִם  CUns 1:7OHB神 אֱלֹהִים就造出 וַיַּעַשׂ #[Obj.]空气, הָרָקִיעַ将 אֲשֶׁר空气 לָרָקִיעַ以下 מִתַּחַת的水、 בֵּין הַמַּיִם空气 לָרָקִיעַ אֲשֶׁר以上 מֵעַל的水 וּבֵין הַמַּיִם分开了。 וַיַּבְדֵּל事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:8OHB神 אֱלֹהִים称 וַיִּקְרָא空气 לָֽרָקִיעַ为「 天」。 שָׁמָיִם有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר是第二 שֵׁנִֽי日。 יוֹם  CUns 1:9OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר天 הַשָּׁמַיִם下 מִתַּחַת的水 הַמַּיִם要聚 יִקָּווּ在 אֶל一 אֶחָד处, מָקוֹם使旱地 הַיַּבָּשָׁה露出来。」 וְתֵרָאֶה事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:10OHB神 אֱלֹהִים称 וַיִּקְרָא旱地 לַיַּבָּשָׁה为「 地」, אֶרֶץ称 קָרָא水 הַמַּיִם的聚处 וּלְמִקְוֵה为「 海」。  יַמִּים神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא כִּי是好的。 טֽוֹב  CUns 1:11OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר地 הָאָרֶץ要发生 תַּֽדְשֵׁא青草 דֶּשֶׁא和结 מַזְרִיעַ种子 זֶרַע的菜蔬, עֵשֶׂב并结 עֹשֶׂה果子 פְּרִי的树木, פְּרִי עֵץ各从其类, לְמִינוֹ果子 אֲשֶׁר都包著核。」 זַרְעוֹ事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:12OHB于是地 הָאָרֶץ发生了 וַתּוֹצֵא青草 דֶּשֶׁא和结 מַזְרִיעַ种子 זֶרַע的菜蔬, עֵשֶׂב各从其类; לְמִינֵהוּ并结 עֹֽשֶׂה果子 פְּרִי的树木, וְעֵץ各从其类; לְמִינֵהוּ果子 אֲשֶׁר都包著核。  זַרְעוֹ神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא כִּי是好的。 טֽוֹב  CUns 1:13OHB有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר是第三 שְׁלִישִֽׁי日。 יוֹם  CUns 1:14OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר天上 בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם要有 יְהִי光体, מְאֹרֹת可以分 לְהַבְדִּיל בֵּין昼 הַיּוֹם וּבֵין夜, הַלָּיְלָה作记号, לְאֹתֹת定节令、 וּלְמוֹעֲדִים日子、 וּלְיָמִים年岁, וְשָׁנִֽים  CUns 1:15OHB并要 וְהָיוּ发光 לִמְאוֹרֹת在天 הַשָּׁמַיִם空, בִּרְקִיעַ普照 לְהָאִיר在 עַל地上。」 הָאָרֶץ事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:16OHB于是  神 אֱלֹהִים造了 וַיַּעַשׂ #[Obj.]两个 שְׁנֵי大 הַגְּדֹלִים光, הַמְּאֹרֹת大的 הַגָּדֹל הַמָּאוֹר管 לְמֶמְשֶׁלֶת昼, הַיּוֹם小的 הַקָּטֹן הַמָּאוֹר管 לְמֶמְשֶׁלֶת夜, הַלַּיְלָה又造 [[Obj.]]众星, הַכּוֹכָבִֽים  CUns 1:17OHB就把这些光 [[Obj.]]摆列 וַיִּתֵּן在天 הַשָּׁמָיִם空, בִּרְקִיעַ普照 לְהָאִיר在 עַל地上, הָאָֽרֶץ  CUns 1:18OHB管理 וְלִמְשֹׁל昼 בַּיּוֹם夜, וּבַלַּיְלָה分别 וּֽלֲהַבְדִּיל בֵּין明 הָאוֹר וּבֵין暗。  הַחֹשֶׁךְ神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא כִּי是好的。 טֽוֹב  CUns 1:19OHB有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר是第四 רְבִיעִֽי日。 יוֹם  CUns 1:20OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר水 הַמַּיִם要多多滋生 יִשְׁרְצוּ有生命 נֶפֶשׁ חַיָּה的物; שֶׁרֶץ要有雀鸟 וְעוֹף飞 יְעוֹפֵף在 עַל地面以上, הָאָרֶץ天 הַשָּׁמָֽיִם空 רְקִיעַ之中( 原文作天空的表面)。」 עַל פְּנֵי  CUns 1:21OHB神 אֱלֹהִים就造出 וַיִּבְרָא #[Obj.]大 הַגְּדֹלִים鱼 הַתַּנִּינִם和 [[Obj.]]水 הַמַּיִם中所 אֲשֶׁר滋生 שָׁרְצוּ各样 כָּל有生命 הַֽחַיָּה的动 הָֽרֹמֶשֶׂת物, נֶפֶשׁ各从其类; לְמִֽינֵהֶם又造出 [[Obj.]]各样 כָּל飞 כָּנָף鸟, עוֹף各从其类。  לְמִינֵהוּ神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא כִּי是好的。 טֽוֹב  CUns 1:22OHB神 אֱלֹהִים就赐福 וַיְבָרֶךְ给这一切, [[Obj.]]说:「 לֵאמֹר滋生 פְּרוּ繁多, וּרְבוּ充满 וּמִלְאוּ #[Obj.]海中 בַּיַּמִּים的水; הַמַּיִם雀鸟 וְהָעוֹף也要多生 יִרֶב在地上。」 בָּאָֽרֶץ  CUns 1:23OHB有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר是第五 חֲמִישִֽׁי日。 יוֹם  CUns 1:24OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר地 הָאָרֶץ要生出 תּוֹצֵא活 חַיָּה物 נֶפֶשׁ来, 各从其类; לְמִינָהּ牲畜、 בְּהֵמָה昆虫、 וָרֶמֶשׂ野兽, וְחַֽיְתוֹ אֶרֶץ各从其类。」 לְמִינָהּ事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:25OHB于是  神 אֱלֹהִים造出 וַיַּעַשׂ #[Obj.]野兽, חַיַּת הָאָרֶץ各从其类; לְמִינָהּ牲畜, הַבְּהֵמָה各从其类; לְמִינָהּ地上 הָֽאֲדָמָה一切 כָּל昆虫, רֶמֶשׂ各从其类。  לְמִינֵהוּ神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא כִּי是好的。 טֽוֹב  CUns 1:26OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר我们要照著我们的形像、 בְּצַלְמֵנוּ按著我们的样式 כִּדְמוּתֵנוּ造 נַֽעֲשֶׂה人, אָדָם使他们管理 וְיִרְדּוּ海 הַיָּם里的鱼、 בִדְגַת空 הַשָּׁמַיִם中的鸟、 וּבְעוֹף地上的牲畜, וּבַבְּהֵמָה和全 וּבְכָל地, הָאָרֶץ并地上 עַל הָאָֽרֶץ所爬的 הָֽרֹמֵשׂ一切 וּבְכָל昆虫。」 הָרֶמֶשׂ  CUns 1:27OHB神 אֱלֹהִים就照著自己的形像 בְּצַלְמוֹ造 וַיִּבְרָא #[Obj.]人, הָֽאָדָם乃是照著他 אֱלֹהִים的形像 בְּצֶלֶם造 בָּרָא #[Obj.]男 זָכָר造女。 וּנְקֵבָה בָּרָא #[Obj.]  CUns 1:28OHB神 אֱלֹהִים就赐福 וַיְבָרֶךְ给他们, [[Obj.]]又对他们  说:「 וַיֹּאמֶר要生养 פְּרוּ众多, וּרְבוּ遍满 וּמִלְאוּ #[Obj.]地面, הָאָרֶץ治理 וְכִבְשֻׁהָ这地, 也要管理 וּרְדוּ海 הַיָּם里的鱼、 בִּדְגַת空 הַשָּׁמַיִם中的鸟, וּבְעוֹף和地上 עַל הָאָֽרֶץ各样 וּבְכָל行动的 הָֽרֹמֶשֶׂת活物。」 חַיָּה  CUns 1:29OHB神 אֱלֹהִים说:「 וַיֹּאמֶר看哪, הִנֵּה我将 [[Obj.] אֲשֶׁר]遍 כָּל地 הָאָרֶץ上 עַל פְּנֵי一切 כָל结 זֹרֵעַ种子 זֶרַע的菜蔬 עֵשֶׂב和 [[Obj.]]一切 כָּל树 הָעֵץ上  所 אֲשֶׁר结 זֹרֵעַ有核 זָרַע的果子 פְרִי全赐 נָתַתִּי给你们  作 יִֽהְיֶה食物。 לְאָכְלָֽה  CUns 1:30OHB至于 וּֽלְכָל地上 הָאָרֶץ的走兽 חַיַּת和 וּלְכָל空中 הַשָּׁמַיִם的飞鸟, עוֹף并各样 וּלְכֹל爬 רוֹמֵשׂ在 עַל地上 הָאָרֶץ有 אֲשֶׁר生命 חַיָּה的物, נֶפֶשׁ我将 [[Obj.] כָּל]青 יֶרֶק草 עֵשֶׂב赐给牠们作食物。」 לְאָכְלָה事就这样 כֵֽן成了。 וַֽיְהִי  CUns 1:31OHB神 אֱלֹהִים看著 וַיַּרְא #[Obj.]一切 כָּל所 אֲשֶׁר造 עָשָׂה的 וְהִנֵּה都甚 מְאֹד好。 טוֹב有 וַֽיְהִי晚上, עֶרֶב有 וַֽיְהִי早晨, בֹקֶר是第六 הַשִּׁשִּֽׁי日。 יוֹם
Copyright information for CUns, OHB