1 Chronicles 15

Paratoi i symud yr Arch i Jerwsalem

Dyma Dafydd yn codi nifer o adeiladau yn Ninas Dafydd. A dyma fe'n paratoi lle i Arch Duw, a gosod pabell yn barod iddi. Yna dyma Dafydd yn dweud, “Dim ond y Lefiaid sydd i gario Arch Duw, neb arall. Nhw mae'r  Arglwydd wedi eu dewis i gario'r Arch ac i'w wasanaethu am byth.” Dyma Dafydd yn galw pobl Israel i gyd at ei gilydd yn Jerwsalem, i symud Arch yr  Arglwydd i'r lle'r roedd wedi ei baratoi ar ei chyfer. Dyma fe'n galw disgynyddion Aaron a'r Lefiaid at ei gilydd hefyd:

Disgynyddion Cohath: Wriel, yr arweinydd, a 120 o'i berthnasau.
Disgynyddion Merari: Asaia, yr arweinydd, a 220 o'i berthnasau.
Disgynyddion Gershom: Joel, yr arweinydd, a 130 o'i berthnasau.
Disgynyddion Elitsaffan: Shemaia, yr arweinydd, a 200 o'i berthnasau.
Disgynyddion Hebron: Eliel, yr arweinydd, ac 80 o'i berthnasau.
10 Disgynyddion Wssiel: Aminadab, yr arweinydd, a 112 o'i berthnasau.

11 Yna dyma Dafydd yn galw'r offeiriaid, Sadoc ac Abiathar, a'r Lefiaid, Wriel, Asaia, Joel, Shemaia, Eliel ac Aminadab. 12 A dyma fe'n dweud wrthyn nhw, “Chi ydy arweinwyr y Lefiaid. Rhaid i chi a'ch perthnasau fynd trwy'r ddefod o buro eich hunain, i symud Arch yr  Arglwydd, Duw Israel, i'r lle dw i wedi ei baratoi iddi. 13 Roedd yr  Arglwydd wedi'n cosbi ni y tro cyntaf am eich bod chi ddim gyda ni, a'n bod heb ofyn iddo am y ffordd iawn i'w symud.”

14 Felly dyma'r offeiriad a'r Lefiaid yn cysegru eu hunain i symud Arch yr  Arglwydd, Duw Israel. 15 A dyma'r Lefiaid yn cario Arch Duw ar eu hysgwyddau gyda pholion, am fod Moses wedi dweud mai dyna oedd yr  Arglwydd wedi ei orchymyn.

16 Yna dyma Dafydd yn dweud wrth arweinwyr y Lefiad i ddewis rhai o'u perthnasau oedd yn gerddorion i ganu offerynnau cerdd, nablau, telynau a symbalau, ac i ganu'n llawen. 17 Felly dyma'r Lefiaid yn penodi Heman fab Joel; un o'i berthnasau, Asaff fab Berecheia; ac un o ddisgynyddion Merari, Ethan fab Cwshaia. 18 Yna cafodd rhai o'u perthnasau eu dewis i'w helpu: Sechareia, Iaäsiel, Shemiramoth, Ichiel, Wnni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitheia, Eliffelehw, Micneia ac Obed-Edom a Jeiel oedd yn gwylio'r giatiau.

19 Roedd y cerddorion Heman, Asaff ac Ethan i seinio'r symbalau pres; 20 Sechareia, Asiel, Shemiramoth, Ichiel, Wnni, Eliab, Maaseia, a Benaia i ganu telynau bach; 21 Matitheia, Eliffelehw, Micneia, Obed-Edom, Jeiel ac Asaseia i ganu'r telynau mawr, gydag arweinydd yn eu harwain. 22 Cenaneia, pennaeth y Lefiaid, oedd arweinydd y côr, am fod ganddo brofiad yn y maes; 23 wedyn Berecheia ac Elcana yn gofalu am yr Arch, 24 a'r offeiriaid Shefaneia, Ioshaffat, Nethanel, Amasai, Sechareia, Benaia ac Elieser, yn canu'r utgyrn o flaen yr Arch. Roedd Obed-Edom a Iecheia hefyd yn gwylio'r Arch.

Symud yr Arch i Jerwsalem

(2 Samuel 6:12-16)

25 Felly dyma Dafydd, ac arweinwyr Israel, a chapteiniaid yr unedau o fil, yn mynd i dŷ Obed-Edom i nôl Arch Ymrwymiad yr  Arglwydd i Jerwsalem, gyda dathlu mawr. 26 Am fod Duw yn helpu'r Lefiaid i gario Arch Ymrwymiad yr  Arglwydd, dyma nhw'n aberthu saith tarw ifanc a saith hwrdd. 27 Roedd Dafydd a'r Lefiaid oedd yn cario'r arch, y cerddorion, a Cenaneia, arweinydd y côr, mewn gwisgoedd o liain main. Roedd Dafydd yn gwisgo effod hefyd, sef crys offeiriad. 28 Felly dyma Israel gyfan yn hebrwng Arch Ymrwymiad yr  Arglwydd gan weiddi, a chanu'r corn hwrdd
15:28 corn hwrdd Hebraeg, “shoffar”
ac utgyrn, symbalau, nablau a thelynau.
29 Wrth i Arch yr  Arglwydd gyrraedd Dinas Dafydd, roedd Michal merch Saul yn edrych allan drwy'r ffenest. Pan welodd hi'r brenin Dafydd yn neidio a dawnsio, doedd hi'n teimlo dim byd ond dirmyg tuag ato.

Copyright information for CYM