2 Chronicles 19

Pan gyrhaeddodd Jehosaffat adre'n ôl yn saff i'r palas yn Jerwsalem, dyma'r proffwyd Jehw fab Chanani yn mynd i'w weld. Dyma fe'n dweud wrth y brenin, “Ydy'n iawn dy fod ti'n helpu'r dyn drwg yna, Ahab, a gwneud ffrindiau hefo pobl sy'n casáu yr  Arglwydd? Mae'r  Arglwydd wedi digio go iawn hefo ti am wneud y fath beth. Ac eto ti wedi gwneud pethau da. Rwyt ti wedi cael gwared â pholion y dduwies Ashera o'r wlad ac wedi bod yn benderfynol o ddilyn yr  Arglwydd.”

Jehosaffat yn penodi barnwyr

Roedd Jehosaffat yn byw yn Jerwsalem, ond roedd yn mynd allan at y bobl i bob rhan o'r wlad, o Beersheba i fryniau Effraim, i'w hannog nhw i droi yn ôl at yr  Arglwydd, Duw ei hynafiaid. Penododd farnwyr ym mhob un o drefi caerog Jwda, a dweud wrthyn nhw, “Gwyliwch beth dych chi'n wneud. Dim plesio pobl ydy'ch gwaith chi. Dych chi'n barnu ar ran yr  Arglwydd, a bydd e gyda chi wrth i chi wneud hynny. Dangoswch barch ato a gwneud beth sy'n iawn. Dydy'r  Arglwydd ddim yn hoffi anghyfiawnder, dangos ffafriaeth na derbyn breib.”

Yn Jerwsalem dyma Jehosaffat hefyd yn penodi Lefiaid, offeiriaid a rhai o benaethiaid Israel i farnu ar ran yr  Arglwydd ac i ddyfarnu unrhyw achosion rhwng y bobl. Dyma fe'n dweud wrthyn nhw, “Rhaid i chi ddangos parch at yr  Arglwydd a gwneud y gwaith yn onest ac yn ddidwyll. 10 Pan fydd eich pobl sy'n byw yn y pentrefi yn dod ag achos atoch, rhybuddiwch nhw i beidio pechu yn erbyn yr  Arglwydd. (Bydd achosion o dywallt gwaed a materion eraill yn ymwneud â'r gyfraith a deddfau a rheolau gwahanol.) Os na wnewch chi eu rhybuddio nhw bydd Duw yn ddig gyda chi a'ch cydweithwyr. Ond os byddwch chi'n ufudd, fyddwch chi ddim yn euog. 11 Amareia'r offeiriad fydd â'r gair olaf ar unrhyw fater yn ymwneud â cyfraith yr  Arglwydd. A Sebadeia fab Ishmael, arweinydd llwyth Jwda, fydd yn delio gyda popeth sy'n ymwneud â'r brenin. Bydd y Lefiaid yn gweithredu fel swyddogion gweinyddol. Gwnewch eich gwaith yn hyderus! Bydd yr  Arglwydd gyda'r rhai sy'n gwneud job dda ohoni!”

Copyright information for CYM