2 Samuel 6

Symud Arch yr Ymrwymiad i Jerwsalem

(1 Cronicl 13:1-14; 15:25—16:6,43)

Unwaith eto dyma Dafydd yn casglu milwyr gorau Israel at ei gilydd. Roedd yna dri deg mil ohonyn nhw. Dyma nhw'n mynd gyda Dafydd i Baäla yn Jwda i nôl Arch Duw. Roedd yr enw ‛Arch Duw‛ yn cyfeirio at yr  Arglwydd holl-bwerus, sy'n eistedd ar ei orsedd uwch ben y ceriwbiaid.

Dyma nhw'n rhoi Arch Duw ar gert newydd a'i symud hi o dŷ Abinadab, oedd ar ben bryn. Roedd Wssa ac Achïo, meibion Abinadab, yn arwain y cert – Wssa wrth ymyl yr Arch, ac Achïo'n cerdded o'i blaen. Ac roedd Dafydd a phobl Israel i gyd yn dathlu gyda hwyl o flaen yr  Arglwydd, a canu i gyfeiliant pob math o offerynnau. Roedd ganddyn nhw delynau a nablau, drymiau, castanetau a symbalau.

Pan gyrhaeddon nhw lawr dyrnu Nachon, dyma'r ychen yn baglu, a dyma Wssa yn estyn ei law a gafael yn Arch Duw. Roedd yr  Arglwydd wedi digio gydag Wssa am y fath amarch. Cafodd ei daro'n farw yn y fan a'r lle wrth ymyl Arch Duw.

Roedd Dafydd wedi gwylltio fod yr  Arglwydd wedi ymosod ar Wssa. Dyma fe'n galw'r lle yn Perets-Wssa (sef ‛ffrwydriad yn erbyn Wssa‛). A dyna ydy enw'r lle hyd heddiw.

Roedd yr  Arglwydd wedi codi ofn ar Dafydd y diwrnod hwnnw. “Sut all Arch yr  Arglwydd ddod ata i?” meddai. 10 Doedd e ddim yn fodlon gadael i Arch yr  Arglwydd fynd gydag e i Ddinas Dafydd. Aeth â hi i dŷ Obed-edom, dyn o Gath. 11 Arhosodd Arch yr  Arglwydd yn nhŷ Obed-edom am dri mis. A dyma'r  Arglwydd yn bendithio Obed-edom a'i deulu i gyd.

12 Daeth Dafydd i glywed fod yr  Arglwydd wedi bendithio Obed-edom a'i deulu am fod Arch Duw yno. Felly dyma Dafydd yn mynd i dŷ Obed-edom i'w nôl hi, a mynd â hi i Ddinas Dafydd, gyda dathlu mawr. 13 Pan oedd y rhai oedd yn cario Arch yr  Arglwydd wedi cerdded dim ond chwe cham, dyma Dafydd yn aberthu ychen a llo wedi ei besgi i Dduw.

14 Roedd Dafydd yn gwisgo effod o liain main, ac yn dawnsio â'i holl egni o flaen yr  Arglwydd. 15 Roedd e a holl bobl Israel yn hebrwng Arch yr  Arglwydd gan weiddi'n llawen a chanu'r corn hwrdd
6:15 corn hwrdd Hebraeg, “shoffar”
.
16 Wrth i Arch yr  Arglwydd gyrraedd Dinas Dafydd, roedd Michal, merch Saul, yn edrych allan drwy'r ffenest. Pan welodd hi'r brenin yn neidio a dawnsio o flaen yr  Arglwydd, doedd hi'n teimlo dim byd ond dirmyg tuag ato.

17 Dyma nhw'n dod ag Arch yr  Arglwydd, a'i gosod yn ei lle yn y babell roedd Dafydd wedi ei chodi iddi. Yna dyma Dafydd yn cyflwyno offrymau i'w llosgi, ac offrymau i gydnabod daioni'r  Arglwydd. 18 Wedi i Dafydd orffen offrymu'r anifeiliaid, dyma fe'n bendithio'r bobl ar ran yr  Arglwydd holl-bwerus. 19 Ac wedyn dyma fe'n rhannu bwyd i holl bobl Israel, y dynion a'r merched. Cafodd pawb dorth o fara, teisen ddatys a teisen rhesin. Yna aeth pawb adre.

20 Pan aeth Dafydd adre i fendithio ei deulu ei hun, dyma Michal, merch Saul, yn dod allan i'w gyfarfod. Ac meddai wrtho, “Wel, wel! Dylech fod wedi gweld brenin Israel heddiw! Dyna ble roedd e yn fflachio o flaen caethferched ei swyddogion, yn dangos popeth iddyn nhw fel rhyw ffŵl coman!” 21 Ond dyma Dafydd yn ei hateb, “Na, dawnsio o flaen yr  Arglwydd oeddwn i – yr un wnaeth fy newis i yn lle dy dad a dy deulu di. Dewisodd fi yn arweinydd ar bobl Israel, pobl yr  Arglwydd. O'i flaen e 22 dw i'n fodlon gwneud mwy o ffŵl ohono i fy hun. Falle fod gen ti gywilydd ohono i, ond bydd y caethferched wyt ti'n sôn amdanyn nhw yn fy mharchu i!”

23 Wnaeth Michal, merch Saul, ddim cael plant o gwbl.

Copyright information for CYM