2 Samuel 8

Llwyddiant milwrol Dafydd

(1 Cronicl 18:1-17)

1Beth amser wedyn, dyma Dafydd yn concro'r Philistiaid ac yn eu gorfodi nhw i ildio iddo. 2Wedyn dyma fe'n concro Moab. Gwnaeth i'r dynion orwedd mewn rhes ar lawr, a dyma fe'n eu mesur nhw'n grwpiau gyda llinyn. Roedd dau hyd y llinyn i gael eu lladd, ac un hyd llinyn i gael byw. A dyna sut daeth Moab o dan awdurdod Dafydd a thalu trethi iddo.

3Yna dyma Dafydd yn concro Hadadeser fab Rechob, brenin talaith Soba yn Syria. Roedd hwnnw ar ei ffordd i geisio cael yr ardal ar lan yr Ewffrates yn ôl o dan ei awdurdod. 4Ond dyma Dafydd yn dal mil saith gant o'i farchogion a dau ddeg mil o'i filwyr traed. Cadwodd gant o'r ceffylau, ond gwneud y gweddill i gyd yn gloff. 5A pan ddaeth Syriaid talaith Damascus i helpu Hadadeser, lladdodd byddin Dafydd ddau ddeg dau mil ohonyn nhw hefyd.

6Wedyn dyma Dafydd yn gosod garsiynau o filwyr ar dir Syriaid Damascus. Daeth y Syriaid o dan ei awdurdod, a gorfod talu trethi iddo. Roedd yr  Arglwydd yn gwneud i Dafydd ennill pob brwydr ble bynnag roedd e'n mynd. 7Aeth Dafydd â'r tariannau aur oedd gan swyddogion Hadadeser i Jerwsalem. 8A cymerodd lot fawr o bres hefyd o Betach a Berothai, trefi Hadadeser.

9Pan glywodd Toi, brenin Chamath,
8:9 Chamath Dinas bwysig ar yr afon Orontes, tua 120 milltir i'r gogledd o Damascus.
fod Dafydd wedi concro byddin Hadadeser i gyd,
10dyma fe'n anfon ei fab Joram at Dafydd i geisio telerau heddwch, ac i longyfarch Dafydd ar ei lwyddiant. (Roedd Hadadeser wedi bod yn rhyfela byth a hefyd yn erbyn Toi.) Aeth Joram â pob math o gelfi aur ac arian a phres gydag e. 11A dyma Dafydd yn cysegru'r cwbl i'r  Arglwydd. Roedd wedi gwneud yr un peth gyda'r holl arian ac aur roedd wedi ei gymryd o'r gwledydd wnaeth e eu concro, 12sef Edom, Moab, pobl Ammon, y Philistiaid a'r Amaleciaid, a'r ysbail roedd wedi ei gymryd oddi ar Hadadeser fab Rechob, brenin Soba.

13Daeth Dafydd yn enwog hefyd ar ôl iddo daro un deg wyth mil o filwyr Edom
8:13 Edom Hebraeg, “Aram” (sef Syria) – ond gw. 2 Cronicl 18:12, hefyd 2 Brenhinoedd 14:7
yn Nyffryn yr Halen.
14A dyma fe'n gosod garsiynau ar hyd a lled Edom. Daeth Edom i gyd o dan ei awdurdod a gorfod talu trethi iddo. Roedd yr  Arglwydd yn rhoi buddugoliaeth i Dafydd ble bynnag roedd e'n mynd.

15Roedd Dafydd yn frenin ar Israel gyfan. Roedd yn trin ei bobl i gyd yn gyfiawn ac yn deg. 16Joab (mab Serwia
8:16 mab Serwia Chwaer Dafydd oedd Serwia, felly roedd Joab yn nai i Dafydd (gw. 1 Cronicl 2:12-17, a'r troednodyn yn 2 Samuel 17:25).
) oedd pennaeth y fyddin. Jehosaffat fab Achilwd oedd cofnodydd y brenin.
17Sadoc fab Achitwf ac Achimelech fab Abiathar oedd yr offeiriaid. Seraia oedd ei ysgrifennydd gwladol. 18Benaia fab Jehoiada oedd pennaeth gwarchodlu personol y brenin (Cretiaid
8:18 Hebraeg, Cerethiaid, sy'n enw arall ar y Cretiaid.
a Pelethiaid). Ac roedd meibion Dafydd yn offeiriaid.

Copyright information for CYM