Deuteronomy 16

Gŵyl y Pasg

(Exodus 12:1-20)

“Cadwch Ŵyl y Pasg yn mis Abib
16:1 Abib Abib (sydd hefyd yn cael ei alw yn Nisan), oedd mis cyntaf y calendr Hebreig, o tua canol Mawrth i ganol Ebrill. Roedd y Pasg yn cael ei ddathlu gyda'r nos ar y pedwerydd ar ddeg o Abib (gw. Exodus 12:6; Lefiticus 23:4,5).
, am mai dyna pryd wnaeth yr  Arglwydd eich Duw eich achub chi o'r Aifft yn ystod y nos.
Rhaid i anifail gael ei aberthu i'r  Arglwydd eich Duw yn y lle mae e wedi ei ddewis – un o'r gwartheg, y defaid neu'r geifr. A peidiwch bwyta bara gyda burum ynddo. Fel symbol o galedi, rhaid i chi fwyta bara heb furum ynddo am saith diwrnod, am eich bod wedi gadael yr Aifft ar frys. Dych chi i wneud hyn er mwyn cofio, am weddill eich bywydau, y diwrnod hwnnw y daethoch chi allan o'r Aifft. Ddylai fod dim mymryn o furum yn y wlad am saith diwrnod. A ddylai dim o gig yr anifail gafodd ei aberthu gyda'r nos ar y diwrnod cyntaf, fod wedi ei adael tan y bore wedyn.

“Dydy aberth y Pasg ddim i gael ei ladd yn unrhyw bentref mae'r  Arglwydd wedi ei roi i chi. Rhaid iddo gael ei aberthu yn y lle mae e wedi ei ddewis iddo'i hun, gyda'r nos, pan mae'r haul yn machlud – sef yr adeg o'r dydd y daethoch chi allan o'r Aifft. Rhaid ei goginio a'i fwyta yn y lle mae'r  Arglwydd wedi ei ddewis, yna'r bore wedyn cewch fynd yn ôl i'ch pebyll. Bara heb furum ynddo sydd i gael ei fwyta am chwe diwrnod. Yna bydd cyfarfod arbennig i addoli'r  Arglwydd eich Duw yn cael ei gynnal ar y seithfed diwrnod. Rhaid i chi beidio gweithio ar y diwrnod hwnnw.

Gŵyl y Cynhaeaf

(Exodus 34:22; Lefiticus 23:15-21)

“Saith wythnos ar ôl dechrau'r cynhaeaf ŷd, 10 dych chi i ddathlu Gŵyl y Cynhaeaf
16:10 Gŵyl y Cynhaeaf Hebraeg, “Gŵyl yr Wythnosau”
o flaen yr  Arglwydd eich Duw. A rhaid i chi ddod â peth o'r cynhaeaf mae'r  Arglwydd wedi ei roi i chi, yn offrwm sy'n cael ei roi'n wirfoddol.
11 Byddwch yn dathlu o'i flaen – gyda'ch meibion a'ch merched, eich gweision a'ch morynion, y rhai o lwyth Lefi sy'n byw yn eich pentrefi, y mewnfudwyr, y plant amddifad a'r gweddwon. 12 Cofiwch eich bod chi wedi bod yn gaethion yn yr Aifft, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r canllawiau yma dw i'n eu rhoi i chi.

Gŵyl y Pebyll

(Lefiticus 23:33-43)

13 “Rhaid i chi gadw Gŵyl y Pebyll am saith diwrnod ar ôl i chi orffen casglu'r grawn o'r llawr dyrnu a gwasgu'r grawnwin. 14 Byddwch yn dathlu'r Ŵyl gyda'ch meibion a'ch merched, eich gweision a'ch morynion, y rhai o lwyth Lefi sy'n byw yn eich pentrefi, y mewnfudwyr, y plant amddifad a'r gweddwon. 15 Byddwch yn dathlu o flaen yr  Arglwydd eich Duw am saith diwrnod, yn y lle mae e wedi ei ddewis, am ei fod e wedi bendithio eich holl waith chi. Felly bydd gynnoch chi le i ddathlu go iawn!

16 “Felly dair gwaith bob blwyddyn, mae'r dynion i gyd i fynd o flaen yr  Arglwydd eich Duw yn y lle mae e wedi ei ddewis – ar Ŵyl y Bara Croyw, Gŵyl y Cynhaeaf, a Gŵyl y Pebyll. A rhaid iddyn nhw fynd â rhywbeth i'w offrymu bob tro. 17 Dylai pob un roi beth mae'n gallu, fel mae'r  Arglwydd wedi ei fendithio.

Barnwyr i weinyddu Cyfiawnder

18 “Rhaid i chi benodi barnwyr a swyddogion eraill i bob llwyth yn y trefi mae'r  Arglwydd eich Duw yn eu rhoi i chi. A rhaid iddyn nhw farnu'r bobl yn deg. 19 Peidio gwyrdroi cyfiawnder a dangos ffafriaeth. Peidio derbyn breib. Mae breib yn dallu pobl ddoeth a troi pobl onest yn gelwyddog. 20 Cyfiawnder pur dw i eisiau, dim llai, er mwyn i chi lwyddo a chymryd y tir mae'r  Arglwydd eich Duw yn ei roi i chi.

21 “Peidiwch codi polyn i'r dduwies Ashera wrth ymyl allor dych chi'n wedi ei gwneud i'r  Arglwydd eich Duw. 22 A peidiwch codi colofn gysegredig! Mae'r  Arglwydd yn casáu pethau felly.

Copyright information for CYM