Deuteronomy 26

Cyflwyno'r ffrwythau cyntaf i Dduw

1“Pan fyddwch chi wedi cyrraedd y wlad mae'r  Arglwydd eich Duw yn ei rhoi i chi, ac wedi ei choncro a setlo i lawr ynddi, 2rhowch ffrwyth cyntaf pob cnwd i'r  Arglwydd. Rhowch e mewn basged, a mynd ag e i'r lle mae'r  Arglwydd wedi ei ddewis i gael ei addoli. 3Dwedwch wrth yr offeiriad sy'n gwasanaethu bryd hynny, ‘Dw i'n datgan heddiw fy mod i'n byw yn y wlad wnaeth yr  Arglwydd dy Dduw addo i'n hynafiaid y byddai'n ei rhoi i ni.’

4“Yna bydd yr offeiriad yn cymryd y fasged a'i gosod o flaen allor yr  Arglwydd. 5Yna rhaid i ti wneud y datganiad yma: ‘Syriad yn crwydro yma ac acw oedd fy hynafiad. Aeth i lawr i'r Aifft a byw yno fel mewnfudwr. Criw bach oedd yn y teulu bryd hynny, ond dyma nhw'n tyfu i fod yn genedl fawr, bwerus a niferus. 6Ond dyma'r Eifftiaid yn ein cam-drin ni a'n gormesu ni, a'n gorfodi ni i wneud gwaith caled. 7Felly dyma ni'n galw ar yr  Arglwydd, Duw ein hynafiaid, am help. Clywodd ni'n galw, a gwelodd mor anodd oedd pethau arnon ni, a'r gwaith caled a'r gorthrwm. 8Felly dyma'r  Arglwydd yn defnyddio ei nerth rhyfeddol i ddod â ni allan o'r Aifft, a dychryn y bobl yno gyda'r gwyrthiau mwyaf syfrdanol. 9Yna daeth â ni yma, a rhoi'r tir yma i ni. Mae'n dir ffrwythlon – tir lle mae llaeth a mêl yn llifo. 10Felly,  Arglwydd, edrych! Dw i wedi dod â ffrwyth cyntaf cynnyrch y tir wyt ti wedi ei roi i mi.’ Yna rwyt i'w adael o flaen yr  Arglwydd dy Dduw, a'i addoli e. 11Wedyn gelli di a dy deulu, gyda'r Lefiaid a'r mewnfudwyr sydd gyda chi, ddathlu a mwynhau yr holl bethau da mae'r  Arglwydd eich Duw wedi eu rhoi i chi.

Rhoi degwm y drydedd flwyddyn i'r tlodion

12“Ar ôl casglu un rhan o ddeg o'ch cynnyrch yn y drydedd flwyddyn (blwyddyn y degwm), dych chi i'w roi i'r Lefiaid, mewnfudwyr, plant amddifad a'r gweddwon sy'n byw yn eich pentrefi chi, er mwyn iddyn nhw gael digon i'w fwyta. 13Yna rwyt i ddweud wrth yr  Arglwydd dy Dduw, ‘Dw i wedi casglu'r offrwm sydd i gael ei osod o'r neilltu, ac wedi ei roi i'r Lefiaid, mewnfudwyr, plant amddifad a gweddwon, yn union fel rwyt ti wedi dweud wrtho i. Dw i ddim wedi torri nac anghofio dy reolau di. 14Dw i ddim wedi bwyta peth ohono pan oeddwn i'n galaru, na'i gymryd pan oeddwn i'n aflan yn seremonïol, na cyflwyno peth ohono'n offrwm i'r meirw. Dw i wedi bod yn ufudd i ti, a gwneud popeth oeddet ti'n ddweud. 15Edrych i lawr arnon ni o'r nefoedd, y lle sanctaidd ti'n byw ynddo, a bendithia dy bobl Israel, a'r tir wyt ti wedi ei roi i ni, fel gwnest ti addo i'n hynafiaid – tir lle mae llaeth a mêl yn llifo!’

16“Heddiw mae'r  Arglwydd yn gorchymyn i chi gadw'r rheolau a'r canllawiau yma, a gwneud hynny â'ch holl galon ac â'ch holl enaid. 17Heddiw dych chi wedi datgan mai'r  Arglwydd ydy'ch Duw chi, ac y gwnewch chi fyw fel mae e eisiau i chi fyw, cadw ei reolau, ei orchmynion a'i ganllawiau, a gwrando arno. 18Heddiw mae'r  Arglwydd wedi cyhoeddi mai chi ydy ei bobl e – ei drysor sbesial, fel gwnaeth e addo. Felly dylech gadw ei orchmynion e. 19Duw sydd wedi gwneud y cenhedloedd, ond bydd yn eich gwneud chi'n fwy enwog na nhw i gyd. Bydd pobl yn eich canmol chi a'ch anrhydeddu chi. Fel gwnaeth e addo, byddwch chi'n bobl wedi eich cysegru i'r  Arglwydd eich Duw.”

Copyright information for CYM