Exodus 35

Rheolau'r Saboth

Dyma Moses yn galw pobl Israel i gyd at ei gilydd, a dweud, “Dyma mae'r  Arglwydd wedi ei orchymyn i chi ei wneud:

“Mae chwech diwrnod i chi allu gweithio, ond mae'r seithfed diwrnod yn sbesial, yn ddiwrnod cysegredig, yn Saboth i'r  Arglwydd – diwrnod i chi orffwys. Os ydy rhywun yn gweithio ar y Saboth, y gosb ydy marwolaeth. Peidiwch hyd yn oed cynnau tân yn eich cartrefi ar y Saboth!”

Offrymau i adeiladu'r Tabernacl

(Exodus 25:1-9; 35:10-19; 39:32-43)

Wedyn dyma Moses yn dweud wrth bobl Israel i gyd, “Dyma mae'r  Arglwydd yn ei orchymyn. ‘Dylai pawb sy'n awyddus i gyfrannu ddod â rhoddion i'r  Arglwydd: aur, arian, pres, edau las, porffor, a coch, lliain main drud, blew gafr, crwyn hyrddod wedi eu llifo'n goch, crwyn môr-fuchod, coed acasia, olew i'r lampau, perlysiau i wneud yr olew eneinio a'r arogldarth persawrus, onics a gemau eraill i'w gosod ar yr effod a'r boced fydd yn mynd dros y frest. 10 Mae'r crefftwyr yn eich plith chi i ddod a gwneud popeth mae'r  Arglwydd wedi ei orchymyn:

11 Y Tabernacl, gyda'r babell a'i gorchudd, y bachau, y fframiau, y trawstiau, y polion a'r socedi.
12 Yr Arch a'i pholion, y caead drosti, a'r sgrîn sy'n ei chuddio.
13 Y bwrdd, gyda'i bolion a'i lestri, i osod y bara cysegredig arno.
14 Y menora sy'n rhoi golau, gyda'i hoffer i gyd, y lampau a'r olew.
15 Allor yr arogldarth gyda'i pholion, yr olew eneinio a'r arogldarth persawrus.
Y sgrîn ar gyfer y fynedfa i'r Tabernacl.
16 Yr allor ar gyfer yr offrymau sydd i'w llosgi, gyda'r gratin bres sydd arni, y polion, a'r offer sy'n mynd gyda hi i gyd.
Y ddysgl fawr gyda'i stand.
17 Llenni'r iard, y polion a'r socedi, a'r sgrîn sydd o flaen y fynedfa i'r iard.
18 Pegiau a rhaffau'r Tabernacl a'r iard.
19 Hefyd gwisgoedd y rhai fydd yn gwasanaethu yn yr addoliad yn y lle sanctaidd (i gyd wedi eu brodio'n hardd), a gwisgoedd cysegredig Aaron yr offeiriad, a'i feibion fyddai hefyd yn gwasanaethu fel offeiriaid.’”

Rhoddion i'r  Arglwydd

20 Yna dyma bobl Israel i gyd yn mynd i ffwrdd. 21 Ond daeth rhai, oedd wedi eu sbarduno, ac yn awyddus i gyfrannu, yn ôl a cyflwyno eu rhoddion i'r  Arglwydd – rhoddion tuag at godi Pabell presenoldeb Duw, cynnal y gwasanaeth ynddi, a tuag at y gwisgoedd cysegredig. 22 Dyma pawb oedd yn awyddus i roi yn dod – dynion a merched. A dyma nhw'n cyfrannu tlysau aur o bob math – broetshis, clustdlysau, modrwyau a breichledau. Roedd pawb yn dod ac yn cyflwyno'r aur yn offrwm i'w chwifio o flaen yr  Arglwydd. 23 Eraill yn dod ag edau las, porffor, neu goch, lliain main drud, blew gafr, crwyn hyrddod wedi eu llifo'n goch, neu grwyn môr-fuchod. 24 Roedd pawb oedd eisiau rhoi arian neu bres yn ei gyflwyno yn offrwm i'r  Arglwydd. Roedd eraill yn dod ag unrhyw goed acasia oedd ganddyn nhw. 25 Roedd y gwragedd oedd â dawn nyddu yn dod â'r defnydd roedden nhw wedi ei wneud – edau las, porffor, neu goch, neu liain main drud. 26 Roedd gwragedd eraill wedi eu hysgogi i fynd ati i nyddu defnydd wedi ei wneud o flew gafr.

27 Dyma'r arweinwyr yn rhoi cerrig onics a gemau eraill i'w gosod ar yr effod a'r boced fydd yn mynd dros y frest. 28 Hefyd perlysiau ac olew olewydd ar gyfer y lampau, yr olew eneinio a'r arogldarth persawrus. 29 Felly, daeth pobl Israel ag offrymau gwirfoddol i'r  Arglwydd – dynion a merched oedd yn awyddus i helpu i wneud beth roedd yr  Arglwydd wedi gorchymyn iddyn nhw ei wneud drwy Moses.

Betsalel ac Aholïab

(Exodus 31:1-11)

30 Dyma Moses yn dweud wrth bobl Israel, “Mae'r  Arglwydd wedi dewis Betsalel, mab Wri ac ŵyr i Hur, o lwyth Jwda. 31 Mae wedi ei lenwi gydag Ysbryd Duw, sy'n rhoi dawn, deall a gallu iddo, i greu pob math o waith cywrain, 32 a gwneud pethau hardd allan o aur, arian a phres. 33 I dorri a gosod gemwaith, i gerfio coed ac i wneud pob math o waith artistig. 34 Mae Duw wedi rhoi'r ddawn iddo fe, ac i Aholïab fab Achisamach o lwyth Dan, i ddysgu eu crefft i eraill. 35 Mae Duw wedi rhoi'r doniau i'r rhai hynny i weithio fel crefftwyr ac artistiaid, i frodio lliain main gydag edau las, porffor a coch, a gwneud gwaith gwehydd – pob un yn feistri yn eu crefft ac yn artistiaid.

Copyright information for CYM