Ezekiel 27

Cân i alaru am Tyrus

Dyma'r  Arglwydd yn rhoi'r neges yma i mi: “Ddyn, dw i eisiau i ti ganu cân i alaru ar ôl Tyrus. Dywed wrth Tyrus, sy'n eistedd wrth borthladdoedd, ac yn ganolfan fasnachol bwysig i weddill y byd: ‘Dyma mae'r  Arglwydd, y Meistr, yn ei ddweud:

O Tyrus, rwyt yn brolio mai ti
ydy harddwch yn ei berffeithrwydd.
Gyda dy ffiniau yng nghanol y moroedd,
cest dy lunio fel y llong berffaith –
dy fyrddau o goed pinwydd Senir
a dy fast o goed cedrwydd Libanus.
Dy rwyfau o goed derw Bashan,
a dy gorff yn bren cypres o dde Cyprus,
wedi ei addurno ag ifori.
Dy hwyl o liain main gorau'r Aifft
wedi ei brodio'n batrymau,
ac yn faner i bawb dy nabod.
Y llen dros y dec yn borffor a phiws;
defnydd o lannau Elisha.
Arweinwyr Sidon ac Arfad
oedd dy rwyfwyr,
a dynion medrus Tyrus
yn forwyr wrth yr helm.
Roedd arweinwyr Gebal ar dy fwrdd
yn trwsio unrhyw niwed.
Roedd y llongau i gyd a'u criwiau
yn galw yn dy borthladdoedd
i gyfnewid nwyddau.
10 Roedd dynion o wledydd pell –
Persia, Lydia a Libia –
yn filwyr yn dy fyddin.
Yn hongian tarian a helmed ar dy waliau;
ac yn rhoi i ti enw gwych.

11 “‘Roedd dynion Arfad a Helech yn gwarchod dy waliau, a dynion Gammad ar y tyrau amddiffynnol. Roedden nhw'n hongian eu cewyll saethau ar dy waliau, a gwneud dy harddwch yn berffaith.

12 “‘Roeddet ti'n masnachu gyda Tarshish
27:12 Tarshish Porthladd yn ne Sbaen.
bell, ac yn cyfnewid arian, haearn, tin a phlwm am dy nwyddau.
13 Roedd Iafan, Twbal a Meshech yn cyfnewid caethweision a nwyddau pres. 14 Beth-togarma yn cyfnewid ceffylau, meirch a mulod. 15 Roeddet ti'n masnachu gyda phobl Rhodos, a llawer o ynysoedd eraill. Roedden nhw'n talu gydag ifori a choed eboni. 16 Roedd Edom
27:16 Edom Rhai llawysgrifau Hebraeg ac un cyfieithiad hynafol; mwyafrif y llawysgrifau Hebraeg, Aram sef Syria.
yn delio gyda ti am dy fod yn gwerthu cymaint o bethau gwahanol. Roedden nhw'n talu gyda meini gwerthfawr, defnydd porffor, defnydd wedi ei frodio, lliain main drud, cwrel, a rhuddem.
17 A Jwda a gwlad Israel hefyd, yn cyfnewid gwenith o Minnith, ffigys, mêl, olew olewydd a gwm balm. 18 Roedd Damascus yn delio gyda ti am fod gen ti gymaint o nwyddau ac am dy fod ti mor gyfoethog. Roedden nhw'n dod â gwin o Chelbon, gwlân o Sachar, 19 a casgenni o win o Isal. Haearn bwrw, powdr casia a sbeisiau persawrus hefyd. 20 Roedd Dedan yn cynnig eu carthenni cyfrwy. 21 Arabia a shîcs Cedar yn gwerthu ŵyn, hyrddod a geifr. 22 Masnachwyr Sheba a Raama yn cynnig eu perlysiau gorau, meini gwerthfawr o bob math ac aur. 23 Roedd Haran, Canne ac Eden, a masnachwyr Sheba, Ashŵr a Cilmad yn gwsmeriaid i ti hefyd, 24 yn cynnig dillad costus, defnydd porffor, brodwaith a charpedi amryliw wedi eu clymu a'u plethu'n dynn. 25 Roedd llongau masnach mawr
27:25 llongau masnach mawr Hebraeg, “Llongau Tarshish”, sef porthladd yn Sbaen.
yn cludo dy nwyddau ar draws y moroedd.

Roeddet fel llong wedi ei llwytho'n llawn,
yng nghanol y moroedd.
26 Ond aeth dy rwyfwyr â ti
i ganol storm ar y môr mawr!
Daeth gwynt y dwyrain i dy ddryllio
yng nghanol y moroedd.

27 “‘Mae diwrnod dy ddryllio'n dod, a byddi'n suddo yng nghanol y môr, gyda dy gyfoeth i gyd, dy nwyddau, dy fasnach, dy forwyr, dy rwyfwyr, dy grefftwyr, dy fasnachwyr a dy filwyr – pawb sydd ar dy fwrdd.

28 Bydd y morwyr yn gweiddi
nes i gefn gwlad grynu.
29 Bydd rhwyfwyr a morwyr
yn gadael eu llongau
i sefyll ar dir sych.
30 Byddan nhw'n galaru'n uchel
ac yn crïo'n chwerw;
byddan nhw'n taflu pridd ar eu pennau
ac yn rholio mewn lludw.
31 Byddan nhw'n siafio eu pennau
ac yn gwisgo sachliain.
Byddan nhw'n wylo'n chwerw
wrth alaru ar dy ôl.
32 Yn nadu canu cân o alar
ar dy ôl:
“Pwy oedd fel Tyrus,
fel tŵr yng nghanol y môr?”
33 Roedd dy nwyddau'n
cael eu dadlwytho o'r moroedd,
i gwrdd ag angen pobloedd.
Roedd dy gyfoeth mawr a dy nwyddau
yn cyfoethogi brenhinoedd
i ben draw'r byd!
34 Ond bellach rwyt yn llong wedi ei dryllio
yn gorwedd ar waelod y môr.
Mae dy nwyddau a'r criw i gyd
wedi suddo a boddi gyda ti.
35 Mae pobl yr arfordir i gyd
wedi dychryn yn lân;
brenhinoedd yn crynu mewn braw,
a'r poen i'w weld ar eu hwynebau.
36 Mae masnachwyr y gwledydd
yn chwibanu mewn rhyfeddod arnat.
Roedd dy ddiwedd yn erchyll
a fydd dim sôn eto amdanat.’”
Copyright information for CYM