Genesis 10

Rhestr o'r cenhedloedd gwahanol

(1 Cronicl 1:5-23)

Dyma hanes teuluoedd meibion Noa – Shem, Cham a Jaffeth. (Ar ôl y dilyw cafodd y tri ohonyn nhw blant):

Disgynyddion Jaffeth

Meibion Jaffeth: Gomer, Magog, Madai, Iafan, Twbal, Meshech, a Tiras.
Disgynyddion Gomer oedd pobl Ashcenas, Riffath, a Togarma.
Disgynyddion Iafan oedd pobl Elisha, Tarshish, Cittim, a Dodanîm, sef pobloedd yr arfordir a'r ynysoedd. Rhannodd y rhain yn genhedloedd gwahanol gyda'u tiroedd, a phob grŵp ethnig gyda'i iaith ei hun.

Disgynyddion Cham

Meibion Cham: Cwsh, Mitsraïm, Pwt, a Canaan.
Disgynyddion Cwsh oedd pobl Seba, Hafila, Sabta, Raama, a Sabtecha. Disgynyddion Raama oedd pobl Sheba a Dedan.
Cafodd Cwsh fab arall o'r enw Nimrod. Nimrod oedd y concwerwr cyntaf. Fe oedd yr heliwr gorau yn y byd i gyd. Dyna pam mae'r hen ddywediad yn dweud, “Mae fel Nimrod, yr heliwr gorau welodd yr  Arglwydd.” 10 Dechreuodd ei ymerodraeth gyda dinasoedd Babel, Erech, Accad a Calne yng ngwlad Babilonia.
10:10 Hebraeg,  Shinar sy'n hen enw am wlad Babilon.
11 Wedyn lledodd ei ymerodraeth i Asyria, ac adeiladodd ddinasoedd Ninefe, Rehoboth-ir, Cala, 12 a Resen (sydd rhwng Ninefe a dinas fawr Cala.)
13 Disgynyddion Mitsraïm oedd y Lydiaid, Anamiaid, Lehabiaid (pobl Libia), Nafftwiaid, 14 Pathrwsiaid, Caslwchiaid (y daeth y Philistiaid ohonyn nhw), a'r Cafftoriaid.
15 Disgynyddion Canaan oedd pobl Sidon (o'i fab hynaf), yr Hethiaid, 16 y Jebwsiaid, Amoriaid, Girgasiaid, 17 Hefiaid, Arciaid, Siniaid, 18 Arfadiaid, Semariaid, a phobl Chamath. Cafodd llwythau'r Canaaneaid eu gwasgaru 19 nes bod eu ffiniau nhw yn estyn o Sidon yr holl ffordd i Gerar ac i fyny i Gasa, ac wedyn yr holl ffordd i Sodom, Gomorra, Adma, a Seboïm, mor bell â Lesha.

20 Felly dyna ddisgynyddion Cham yn ôl eu llwythau, ieithoedd, tiroedd a chenhedloedd.

Disgynyddion Shem

21 Cafodd Shem, brawd hynaf Jaffeth, feibion hefyd. Shem oedd tad disgynyddion Eber i gyd.
22 Meibion Shem: Elam, Ashŵr, Arffacsad, Lwd, ac Aram.
23 Disgynyddion Aram oedd pobl Us, Chwl, Gether, a Mash.
24 Arffacsad oedd tad Shelach, a Shelach oedd tad Eber. 25 Roedd gan Eber ddau fab – cafodd un ei alw'n Peleg, am mai dyna pryd y cafodd ieithoedd y byd eu rhannu.
10:25 Hebraeg,  palag
Yna enw ei frawd oedd Ioctan.
26 Disgynyddion Ioctan oedd pobl Almodad, Sheleff, Chatsar-mafeth, Ierach, 27 Hadoram, Wsal, Dicla, 28 Obal, Abima-el, Sheba, 29 Offir, Hafila, a Iobab. Roedd y rhain i gyd yn ddisgynyddion i Ioctan. 30 Roedden nhw'n byw ar y tir rhwng Mesha a bryniau Seffar yn y dwyrain.

31 Felly dyna ddisgynyddion Shem, yn ôl eu llwythau, ieithoedd, tiroedd a chenhedloedd.

32 Dyna'r llwythau ddaeth o feibion Noa, wedi eu rhestru yn eu cenhedloedd yn ôl eu hachau. Ar ôl y dilyw dyma nhw'n rhannu i wneud gwahanol genhedloedd yn y byd.

Copyright information for CYM