Genesis 13

Abram a Lot yn gwahanu

1Felly dyma Abram yn gadael yr Aifft, gyda'i wraig a phopeth oedd ganddo a Lot. Aethon nhw yn ôl i'r Negef yn ne Canaan. 2Roedd Abram yn gyfoethog iawn – roedd ganddo lawer iawn o anifeiliaid ac arian ac aur. 3Teithiodd yn ei flaen bob yn dipyn drwy'r Negef ac i fyny i Bethel. Aeth yn ôl i'r man lle roedd wedi gwersylla gyntaf, rhwng Bethel ac Ai. 4Dyna ble roedd wedi codi allor i'r  Arglwydd, ac wedi addoli'r  Arglwydd.

5Roedd gan Lot, oedd yn teithio gydag Abram, ddefaid a gwartheg a phebyll hefyd. 6Doedd dim digon o borfa a dŵr iddyn nhw fyw gyda'i gilydd, am fod gan y ddau gymaint o anifeiliaid. 7Ac roedd gweision Abram a gweision Lot yn cweryla drwy'r adeg. (Y Canaaneaid a'r Peresiaid oedd yn byw yn y wlad bryd hynny.)

8Felly dyma Abram yn dweud wrth Lot, “Da ti, gad i ni a'n gweision beidio ffraeo! Dŷn ni'n perthyn i'r un teulu! 9Edrych, mae'r wlad i gyd o dy flaen di. Beth am i ni wahanu. Dewis di ble rwyt ti am fynd i fyw, a gwna i fynd i'r cyfeiriad arall.” 10Edrychodd Lot o'i gwmpas, a gwelodd fod dyffryn Iorddonen i fyny at Soar yn dir da gyda digon o ddŵr. Roedd yn ffrwythlon fel gardd yr  Arglwydd yn Eden, neu fel gwlad yr Aifft. (Roedd hyn cyn i'r  Arglwydd ddinistrio trefi Sodom a Gomorra.) 11Felly dyma Lot yn dewis dyffryn yr Iorddonen, a mynd i gyfeiriad y dwyrain. A dyma'r teulu'n gwahanu. 12Setlodd Abram yng ngwlad Canaan, ac aeth Lot i fyw wrth y trefi yn y dyffryn, a gwersylla wrth ymyl Sodom.

13Roedd pobl Sodom yn ddrwg iawn, ac yn pechu'n fawr yn erbyn yr  Arglwydd.

Abram yn symud i Hebron

14Ar ôl i Lot ei adael, dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Abram, “Edrych o dy gwmpas i bob cyfeiriad. 15Dw i'n mynd i roi'r wlad yma i gyd i ti a dy ddisgynyddion, am byth. 16Bydd gen ti gymaint o ddisgynyddion fydd dim posib eu cyfri nhw. Byddan nhw fel llwch ar y ddaear! 17Dos i deithio o gwmpas y wlad. Bydda i'n rhoi'r cwbl i ti.” 18Felly dyma Abram yn mynd, ac yn setlo i lawr wrth goed derw Mamre, oedd yn fan addoli yn Hebron. A dyma fe'n codi allor i'r  Arglwydd yno.

Copyright information for CYM