Genesis 7

Y Dilyw

Dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Noa, “Dos i mewn i'r arch gyda dy deulu. Ti ydy'r unig un sy'n gwneud beth dw i eisiau. Dos â saith pâr o bob anifail sy'n iawn i'w fwyta a'i aberthu, ac un pâr o bob anifail arall. Un gwryw ac un fenyw ym mhob pâr. Dos â saith pâr o bob aderyn gyda ti hefyd. Dw i eisiau i'r amrywiaeth o anifeiliaid ac adar oroesi ar y ddaear. Wythnos i heddiw dw i'n mynd i wneud iddi lawio. Bydd hi'n glawio nos a dydd am bedwar deg diwrnod. Dw i'n mynd i gael gwared â phopeth byw dw i wedi ei greu oddi ar wyneb y ddaear.” Dyma Noa yn gwneud yn union fel roedd yr  Arglwydd wedi dweud wrtho.

Roedd Noa yn 600 oed pan ddaeth y llifogydd a boddi'r ddaear. Aeth Noa a'i wraig a'i feibion a'u gwragedd nhw i mewn i'r arch i ddianc rhag y llifogydd. Dyma'r anifeiliaid gwahanol (y rhai oedd yn iawn i'w bwyta a'u haberthu, a'r lleill hefyd), a'r gwahanol fathau o adar a chreaduriaid bach eraill, yn dod at Noa i'r arch bob yn bâr – gwryw a benyw. Digwyddodd hyn yn union fel roedd Duw wedi dweud wrth Noa.

10 Wythnos union wedyn dyma'r llifogydd yn dod ac yn boddi'r ddaear. 11 Pan oedd Noa yn 600 mlwydd oed, ar yr ail ar bymtheg o'r ail fis,

byrstiodd y ffynhonnau dŵr tanddaearol,
ac agorodd llifddorau'r awyr.

12 Buodd hi'n bwrw glaw yn drwm, ddydd a nos, am bedwar deg diwrnod.

13 Ar y diwrnod y dechreuodd hi lawio, aeth Noa i'r arch gyda'i wraig, ei feibion, Shem, Cham a Jaffeth, a'u gwragedd nhw. 14 Gyda nhw roedd y gwahanol fathau o anifeiliaid, gwyllt a dof, ymlusgiaid, adar a phryfed – popeth oedd yn gallu hedfan. 15 Aeth y creaduriaid byw i gyd at Noa i'r arch bob yn ddau – 16 gwryw a benyw, yn union fel roedd Duw wedi dweud wrth Noa. A dyma'r  Arglwydd yn eu cau nhw i mewn.

17 Dyma'r dilyw yn para am bedwar deg diwrnod. Roedd y llifogydd yn mynd yn waeth, nes i'r arch gael ei chodi ar wyneb y dŵr. 18 Roedd y dŵr yn codi'n uwch ac yn uwch, a'r arch yn nofio ar yr wyneb. 19 Roedd cymaint o ddŵr nes bod hyd yn oed y mynyddoedd o'r golwg. 20 Daliodd i godi nes bod y dŵr dros saith metr yn uwch na'r mynyddoedd uchaf 21 Cafodd popeth byw ei foddi – adar, anifeiliaid dof a gwyllt, yr holl greaduriaid sy'n heidio ar y ddaear, a phob person byw. 22 Roedd pob creadur oedd yn anadlu ac yn byw ar dir sych wedi marw. 23 Dyma Duw yn cael gwared â nhw i gyd – pobl, anifeiliaid, ymlusgiaid a phryfed, ac adar. Cafodd wared â'r cwbl. Dim ond Noa a'r rhai oedd yn yr arch oedd ar ôl.

24 Wnaeth y dŵr ddim dechrau gostwng am 150 diwrnod.

Copyright information for CYM