Habakkuk 1

Y neges gafodd y proffwyd Habacuc gan yr  Arglwydd:

Habacuc yn cwyno am anghyfiawnder

 Arglwydd, am faint mwy rhaid i mi alw
cyn i ti fy ateb i?
Dw i'n gweiddi, ‘Trais!’
ond dwyt ti ddim yn achub.
Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder?
Pam wyt ti'n gadael i'r fath ddrygioni fynd yn ei flaen?
Does dim i'w weld ond dinistr a thrais!
Dim byd ond ffraeo a mwy o wrthdaro!
Mae'r gyfraith wedi colli ei grym,
a does dim cyfiawnder byth.
Mae pobl ddrwg yn bygwth pobl ddiniwed,
a chyfiawnder wedi ei dwistio'n gam.”

Yr  Arglwydd yn ateb Habacuc

“Edrychwch ar y cenhedloedd,
a cewch sioc go iawn.
Mae rhywbeth ar fin digwydd
fyddwch chi ddim yn ei gredu,
petai rhywun yn dweud wrthoch chi!
Dw i'n codi'r Babiloniaid –
y genedl greulon a gwyllt
sy'n ysgubo ar draws y byd
yn concro a dwyn cartrefi pobl eraill.
Maen nhw'n codi braw ac arswyd ar bawb.
Maen nhw'n falch ac yn gwneud fel y mynnon.
Mae eu ceffylau yn gyflymach na'r llewpard,
ac yn fwy siarp na bleiddiaid yn y nos.
Maen nhw'n carlamu am bellter enfawr,
ac yn disgyn fel fwlturiaid ar ysglyfaeth.
Trais ydy eu hunig fwriad.
Maen nhw'n hollol benderfynol,
ac yn casglu carcharorion rif y tywod.
10 Maen nhw'n gwneud sbort o frenhinoedd,
ac yn chwerthin ar lywodraethwyr.
Dydy caer amddiffynnol yn ddim byd ond jôc iddyn nhw;
maen nhw'n codi rampiau, yn gwarchae a gorchfygu.
11 Yna i ffwrdd â nhw fel y gwynt!
Dynion sy'n addoli eu grym milwrol;
a byddan nhw'n cael eu galw i gyfri.”

Habacuc yn cwyno eto

12 “Ond  Arglwydd,
ti ydy'r Duw oedd ar waith yn yr hen ddyddiau!
Ti ydy'r Duw Sanctaidd,
fyddi di byth yn marw!
 Arglwydd, ti'n eu defnyddio nhw i farnu!
Ein Craig, rwyt ti wedi eu penodi nhw i gosbi!
13 Mae dy lygaid yn rhy lân i edrych ar ddrygioni!
Sut alli di esgusodi annhegwch?
Sut wyt ti'n gallu dioddef pobl mor dwyllodrus?
Sut alli di eistedd yn dawel tra mae pobl ddrwg
yn llyncu pobl sy'n well na nhw?
14 Rwyt ti'n gwneud pobl fel pysgod,
neu greaduriaid y môr heb neb i'w harwain.
15 Mae'r gelyn yn eu dal nhw gyda bachyn;
mae'n eu llusgo nhw yn y rhwyd wnaeth ei thaflu.
Wrth eu casglu gyda'i rwyd bysgota
mae'n dathlu'n llawen ar ôl gwneud mor dda.
16 Wedyn mae'n cyflwyno aberthau
ac yn llosgi arogldarth i'w rwydau.
Nhw sy'n rhoi bywyd bras iddo,
a digonedd i'w fwyta
17 Ydy e'n mynd i gael dal ati
i wagio ei rwydi,
a dinistrio gwledydd yn ddidrugaredd?
Copyright information for CYM