bSalm 95:7-11 (LXX)
cSalm 95:7-8 (LXX)

Hebrews 3

Iesu'n fwy na Moses

Felly, frodyr a chwiorydd – chi sydd wedi'ch glanhau ac ar eich ffordd i'r nefoedd – meddyliwch am Iesu! Fe ydy'r negesydd oddi wrth Dduw a'r un dŷn ni'n ei dderbyn yn Archoffeiriad. Gwnaeth Iesu bopeth roedd Duw yn gofyn iddo'i wneud, yn union fel Moses, oedd “yn ffyddlon yn nheulu Duw.” a  Ond mae Iesu'n haeddu ei anrhydeddu fwy na Moses, yn union fel mae rhywun sy'n adeiladu tŷ yn haeddu ei ganmol fwy na'r tŷ ei hun! Mae pob tŷ wedi cael ei adeiladu gan rywun, ond yr un sydd wedi adeiladu popeth sy'n bod ydy Duw! Gwas “ffyddlon yn nheulu Duw” oedd Moses, ac roedd beth wnaeth e yn pwyntio ymlaen at beth fyddai Duw'n ei wneud yn y dyfodol. Ond mae'r Meseia yn Fab ffyddlon gydag awdurdod dros deulu Duw i gyd. A dŷn ni'n bobl sy'n perthyn i'r teulu hwnnw os wnawn ni ddal gafael yn yr hyder a'r gobaith dŷn ni'n ei frolio.

Rhybudd rhag peidio credu

Felly, fel mae'r Ysbryd Glân yn dweud:

“Os clywch chi lais Duw heddiw,
peidiwch bod yn ystyfnig
fel oeddech chi adeg y gwrthryfel,
yn rhoi Duw ar brawf yn yr anialwch.
Roedd eich hynafiaid wedi profi fy amynedd
a chawson nhw weld y canlyniadau am bedwar deg mlynedd.
10 Digiais gyda'r bobl hynny,
a dweud, ‘Maen nhw'n bobl hollol anwadal;
dŷn nhw ddim eisiau fy nilyn i.’
11 Felly digiais, a dweud ar lw,
‘Chân nhw byth fynd i'r lle sy'n saff i orffwys gyda mi.’” b 

12 Felly, frodyr a chwiorydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi ddim yn anufudd ac yn troi cefn ar y Duw byw. 13 Helpwch eich gilydd bob dydd, a gwnewch hynny tra mae hi'n ‛heddiw‛. Peidiwch gadael i bechod eich twyllo a'ch gwneud yn ystyfnig. 14 Os daliwn ein gafael i'r diwedd a dal i gredu fel ar y dechrau, cawn rannu'r cwbl sydd gan y Meseia. 15 Fel dw i newydd ddweud:

“Os clywch chi lais Duw heddiw,
peidiwch bod yn ystyfnig
fel oeddech chi adeg y gwrthryfel.” c 

16 A pwy oedd y rhai wnaeth wrthryfela er eu bod wedi clywed llais Duw? Onid y bobl wnaeth Moses eu harwain allan o'r Aifft? 17 A gyda pwy roedd Duw'n ddig am 40 mlynedd? Onid gyda'r rhai oedd wedi pechu? – nhw syrthiodd yn farw yn yr anialwch! d  18 Ac am bwy ddwedodd Duw ar lw na chaen nhw byth fynd i'r lle sy'n saff i orffwys gydag e? – onid y bobl hynny oedd yn gwrthod ei ddilyn? 19 Felly dŷn ni'n gweld eu bod nhw wedi methu cyrraedd yno am eu bod nhw ddim yn credu.

Copyright information for CYM