b2 Brenhinoedd 14:23—15:7; 15:32—16:20; 18:1—20:21; 2 Cronicl 26:1—27:8; 28:1—32:33

Hosea 1

Dyma'r neges roddodd yr  Arglwydd i Hosea fab Beëri. Roedd yn proffwydo pan oedd Wseia, Jotham, Ahas a Heseceia yn frenhinoedd ar Jwda, a Jeroboam fab Jehoas,
1:1 Wseia … Jehoas Wseia (781–740 CC), Jotham (740–736 CC), Ahas (736–716 CC), Heseceia (716–687 CC), a Jeroboam II (783–743 CC)
yn frenin ar Israel. b 

Gwraig a plant Hosea

Pan ddechreuodd yr  Arglwydd siarad drwy Hosea, dwedodd wrtho: “Dos, a priodi gwraig sy'n puteinio. Bydd hi'n puteinio ac yn cael plant siawns. Mae fel y wlad yma, sy'n puteinio o hyd drwy droi cefn arna i, yr  Arglwydd.”

Felly dyma Hosea yn priodi Gomer, merch Diblaim. Dyma hi'n cael ei hun yn feichiog, ac yn geni mab iddo. A dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Hosea, “Galw fe'n Jesreel, achos yn fuan iawn dw i'n mynd i gosbi llinach frenhinol Jehw am y tywallt gwaed yn Jesreel.
1:4 Jesreel Dyna ble llofruddiodd Jehw Ahab, brenin Israel, a'r teulu brenhinol i gyd, a gwneud ei hun yn frenin (gw. 2 Brenhinoedd 9:21-28, 30-37; 10:10).
Dw i'n mynd i ddod â teyrnas Israel i ben. d 
Bydda i'n dinistrio grym milwrol Israel yn Nyffryn Jesreel.”

Pan oedd Gomer yn feichiog eto, dyma hi'n cael merch y tro yma. A dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Hosea, “Galw hi'n Lo-rwhama (sef ‛dim trugaredd‛). Fydda i'n dangos dim trugaredd at wlad Israel o hyn ymlaen. Maen nhw wedi fy mradychu i. Ond bydda i yn dangos trugaredd at wlad Jwda. Fi, yr  Arglwydd eu Duw, fydd yn eu hachub nhw, nid arfau a grym milwrol a rhyfela.”
1:7 arfau … rhyfela Hebraeg, “bwâu, cleddyfau, brwydr, ceffylau a cherbydau.”

Cyn gynted ag roedd Gomer wedi stopio bwydo Lo-rwhama ar y fron, roedd hi'n feichiog eto, a dyma hi'n cael mab arall. Dyma'r  Arglwydd yn dweud, “Galw fe'n Lo-ammi (sef ‛dim fy mhobl‛). Achos dych chi ddim yn bobl i mi, a dw i ddim yn Dduw i chi.”

Gobaith i Israel

10 Ond yn y dyfodol, bydd poblogaeth Israel fel y tywod ar lan y môr – yn amhosib i'w cyfrif. f  Yn yr union le lle dwedwyd wrthyn nhw, “Dych chi ddim yn bobl i mi” byddan nhw'n cael eu galw yn “blant y Duw byw”! g  11 Bydd pobl Jwda a pobl Israel yn uno gyda'i gilydd. Byddan nhw'n dewis un arweinydd, ac yn codi eto o'r tir. Bydd hi'n ddiwrnod mawr i Jesreel!
1:11 Jesreel ystyr yr enw Hebraeg ydy "Duw yn hau", sy'n awgrymu tyfiant a llwyddiant.

Copyright information for CYM