Hosea 11

Cariad Duw at ei bobl

Pan oedd Israel yn blentyn
roeddwn yn ei garu,
a gelwais fy mab allan o'r Aifft. a 
Ond po fwya roeddwn i'n galw,
pellaf roedden nhw'n mynd.
Roedden nhw'n aberthu i ddelwau o Baal,
a llosgi arogldarth i eilunod.
Fi ddysgodd Effraim
11:3 Effraim Effraim oedd prif lwyth teyrnas Israel, ac mae'n aml yn cynrychioli y wlad yn gyfan.
i gerdded;
a'i arwain gerfydd ei law.
Ond wnaeth ei bobl ddim cydnabod
mai fi ofalodd amdanynt.
Fi wnaeth eu harwain gyda thennyn lledr –
tennyn cariad.
Fi gododd yr iau oddi ar eu gwddf,
a fi wnaeth blygu i'w bwydo.

Cosb am fod yn anufudd

Byddan nhw'n mynd yn ôl i'r Aifft!
Bydd Asyria'n eu rheoli,
am iddyn nhw wrthod troi'n ôl ata i.
Bydd cleddyf yn fflachio'n eu trefi.
Bydd y gelyn yn malu'r giatiau,
a'u lladd er gwaetha'u cynlluniau.
Mae fy mhobl yn mynnu troi cefn arna i.
Maen nhw'n galw ar Baal,
ond fydd e byth yn eu helpu nhw!

Cariad rhyfeddol Duw

Sut alla i dy roi heibio, Effraim?
Ydw i'n mynd i adael i ti fynd, Israel?
Sut alla i dy roi heibio fel Adma?
Ydw i'n mynd i dy drin fel Seboïm?
11:8 Adma … Seboïm Cafodd y trefi yma eu dinistrio gyda Sodom a Gomorra (gw. Deuteronomium 29:23).

Na, dw i wedi newid fy meddwl!
Mae tosturi wedi cynnau'n fy nghalon.
Alla i ddim gadael llonydd i'm llid losgi.
Alla i ddim dinistrio Effraim yn llwyr!
Duw ydw i, nid dyn fel chi,
yr Un Sanctaidd – dw i ddim am ddod i ddinistrio.”

Bydd Duw yn dod â'i bobl yn ôl i Israel

10 Bydd yr  Arglwydd yn rhuo fel llew,
a byddan nhw'n ei ddilyn eto.
Pan fydd e'n rhuo, bydd ei blant yn dod
o'r gorllewin yn llawn cyffro.
11 Dod ar frys fel adar o'r Aifft,
neu golomennod yn hedfan o Asyria.
“Bydda i'n eu casglu nhw'n ôl i'w cartrefi.”

—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.

Achos Duw yn erbyn Israel

12 Ac eto celwydd Effraim sydd o'm cwmpas;
dydy pobl Israel yn gwneud dim byd ond twyllo.
Ac mae Jwda'n crwydro yn ôl ac ymlaen oddi wrth Dduw –
yr Un Sanctaidd, sydd mor ffyddlon.
Copyright information for CYM