Hosea 12

Mae Effraim
12:1 Effraim Effraim oedd prif lwyth teyrnas Israel, ac mae'n aml yn cynrychioli y wlad yn gyfan.
yn rhedeg ar ôl cysgodion –
mae fel ffŵl sy'n dyheu am wynt poeth y dwyrain!
Dim ond twyllo diddiwedd, a dinistr yn ei ddilyn.
Mae'n gwneud cytundeb gydag Asyria,
ac wedyn yn anfon olew olewydd yn dâl i'r Aifft!
Mae'r  Arglwydd am ddwyn achos yn erbyn Jwda:
bydd yn cosbi pobl Jacob am y ffordd maen nhw wedi ymddwyn;
talu'n ôl iddyn nhw am beth maen nhw wedi ei wneud.
Daliodd ei frawd yn ôl yn y groth, b 
a hyd yn oed ymladd gyda Duw fel oedolyn! c 
Reslo gydag angel heb golli –
crïo a pledio arno i'w fendithio.
Dyma Duw yn ei gyfarfod yn Bethel
a siarad gydag e yno d 
Ie, yr  Arglwydd! Y Duw holl-bwerus!
Yr  Arglwydd ydy ei enw am byth!
Rhaid i ti droi'n ôl at Dduw! –
byw bywyd o gariad a chyfiawnder,
a disgwyl yn ffyddiog am dy Dduw.
Fel masnachwyr gyda chlorian sy'n twyllo,
maen nhw wrth eu boddau'n manteisio.
Ac mae Effraim yn brolio:
“Dw i'n gyfoethog! Dw i wedi gwneud arian mawr!
A does neb yn gallu gweld y twyll,
neb yn gweld fy mod yn euog o unrhyw bechod.”
“Fi ydy'r  Arglwydd dy Dduw
ddaeth â ti allan o wlad yr Aifft.
Dw i'n mynd i wneud i ti fyw mewn pebyll eto,
fel pan wnes i dy gyfarfod yn yr anialwch. e 
10 Dw i wedi siarad drwy'r proffwydi –
mewn gweledigaethau a negeseuon.”
11 Ydy Gilead yn addoli eilunod?
Ydy, a does dim dyfodol i'w phobl!
Ydyn nhw'n aberthu teirw yn Gilgal?
Ydynt, ond bydd eu hallorau fel pentwr o gerrig
mewn cae wedi ei aredig!
12 Roedd rhaid i Jacob
12:12 Jacob Cafodd ei enw ei newid i Israel (gw. Genesis 32:28).
ddianc i wlad Aram
12:12 Aram Gogledd Syria.
h 
gweithiodd Israel fel gwas i gael gwraig,
a cadw defaid i dalu amdani.
13 Yna defnyddiodd yr  Arglwydd broffwyd
i arwain Israel allan o'r Aifft, i 
ac i'w cadw nhw'n fyw yn yr anialwch.
14 Ond mae Effraim wedi ei bryfocio i ddigio.
Bydd ei Feistr yn ei ddal yn gyfrifol am y tywallt gwaed,
ac yn gwneud iddo dalu am fod mor ddirmygus.
Copyright information for CYM