Job 40

Dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth Job.

“Ydy'r un sy'n dadlau gyda'r Hollalluog am ddal i'w gywiro?
Beth am i ti sy'n beirniadu Duw roi ateb i mi!”

A dyma Job yn ateb:

“Mae'n wir, dw i'n neb. Beth alla i ddweud?
Dw i'n mynd i gadw'n dawel.
Dw i wedi siarad gormod, ac alla i ddim ateb eto.
Dw i am ddweud dim mwy.”

Yna dyma'r  Arglwydd yn ateb Job o'r storm ac yn dweud:

“Torcha dy lewys fel dyn!
Gofynna i gwestiynau, a cei di ateb.
Wyt ti'n gwadu fy mod i'n Dduw cyfiawn?
Wyt ti'n fy nghondemnio i er mwyn profi mai ti sy'n iawn?
Wyt ti mor gryf ag ydw i?
Ydy dy lais di'n gallu taranu fel fy llais i?
10 Os felly, addurna dy hun ag anrhydedd a mawrhydi.
Gwisga dy hun ag ysblander ac urddas.
11 Dangos i bawb mor ddig wyt ti;
dos ar ôl y bobl falch, a'u rhoi nhw'n eu lle.
12 Dos ar ôl y bobl falch, a'u cywilyddio nhw;
sathra'r rhai drwg yn y fan a'r lle!
13 Cladda nhw yn y llwch,
a'u cloi nhw yn y bedd.
14 Gwna i gyfaddef wedyn
dy fod ti'n ddigon cryf i achub dy hun!
15 Edrych ar y Behemoth, a greais i fel y creais i ti;
mae e'n bwyta glaswellt fel ychen.
16 Edrych mor gryf ydy ei gluniau,
ac ar gryfder cyhyrau ei fol.
17 Mae'n codi ei gynffon fel coeden gedrwydd;
mae gewynnau ei gluniau wedi eu gweu i'w gilydd.
18 Mae ei esgyrn fel pibellau pres,
a'i goesau fel barrau haearn.
19 Dyma'r creadur cryfaf a greodd Duw;
dim ond ei Grëwr all dynnu'r cleddyf a'i ladd.
20 Y bryniau sy'n rhoi bwyd iddo,
ble mae'r holl anifeiliaid gwylltion eraill yn chwarae.
21 Mae'n mynd i orwedd dan y llwyn deiliog,
o'r golwg yng nghanol brwyn y gors.
22 Mae'r llwyn yn ei guddio dan ei gysgod;
a'r coed helyg sydd o'i gwmpas ger y nant.
23 Dydy e ddim yn dychryn pan mae'r afon wedi chwyddo;
mae'n ddigyffro wrth i ddŵr yr Iorddonen ruthro drosto.
24 All unrhyw un ei ddal tra mae'n gwylio,
neu wthio bachyn drwy ei drwyn?
Copyright information for CYM