Jonah 2

Jona yn gweddïo ar Dduw

Dyma Jona yn gweddïo ar yr  Arglwydd ei Dduw o fol y pysgodyn.

Roeddwn i mewn trafferthion,
a dyma fi'n galw ar yr  Arglwydd,
a dyma fe'n fy ateb i.
Dyma fi'n gweiddi am dy help di,
o ganol byd y meirw,
a dyma ti'n gwrando arna i!
Teflaist fi i'r dyfnder;
i waelod y môr.
Roedd y cerrynt o'm cwmpas,
a'r tonnau mawr yn torri uwch fy mhen.
Ro'n i'n meddwl fy mod i wedi cael
fy ysgubo i ffwrdd gen ti am byth,
ac y byddwn i byth yn cael gweld
dy deml sanctaidd di eto!
Roeddwn i bron boddi –
roedd y môr dwfn o'm cwmpas,
a gwymon wedi lapio am fy mhen.
Roeddwn i wedi suddo
at waelod isa'r mynyddoedd.
Roedd giatiau Byd y Meirw
wedi cloi tu ôl i mi am byth.
Ond dyma ti,  Arglwydd Dduw,
yn fy achub i o'r Pwll dwfn.
Pan oedd fy mywyd yn llithro i ffwrdd,
dyma fi'n galw arnat ti,  Arglwydd;
a dyma ti'n gwrando ar fy ngweddi
o dy deml sanctaidd.
Mae'r rhai sy'n addoli eilunod diwerth
yn troi cefn ar dy drugaredd di.
Ond dw i'n mynd i offrymu aberth i ti,
a chanu mawl i ti'n gyhoeddus.
Bydda i'n gwneud beth dw i wedi ei addo!
Yr  Arglwydd ydy'r un sy'n achub!

10 Yna dyma'r  Arglwydd yn dweud wrth y pysgodyn am chwydu Jona ar dir sych.

Copyright information for CYM