Jude 1

Llythyr gan Jwdas, gwas i Iesu Grist a brawd Iago,

Atoch chi sydd wedi eich galw i berthynas gyda Duw y Tad, sy'n eich cofleidio chi â'i gariad, a gyda Iesu Grist sy'n gofalu amdanoch chi:

Copyright information for CYM