Micah 3

Arweinwyr Jwda ar fai

Yna dywedais,

“Gwrandwch, arweinwyr Jacob,
chi sy'n arwain pobl Israel.
3:1,8 Israel Yma mae ‛Jacob‛ ac ‛Israel‛ yn cyfeirio at Jwda, teyrnas y de.

Dylech wybod beth ydy cyfiawnder!
Ond dych chi'n casáu'r da
ac yn caru'r drwg!
Dych chi'n blingo fy mhobl yn fyw,
ac yn ymddwyn fel canibaliaid!
Dych chi'n bwyta cnawd fy mhobl,
yn eu blingo nhw'n fyw
a malu eu hesgyrn.
Torri eu cyrff yn ddarnau
fel cig i'w daflu i'r crochan.”
Ryw ddydd byddan nhw'n galw ar yr  Arglwydd am help,
ond fydd e ddim yn ateb.
Bydd e'n troi ei gefn arnyn nhw bryd hynny
am eu bod wedi gwneud cymaint o ddrwg.

Yn erbyn y proffwydi

Dyma mae'r  Arglwydd yn ei ddweud wrth y proffwydi:

“Dych chi'n camarwain fy mhobl!
Dych chi'n addo heddwch am bryd o fwyd,
ond os na gewch chi'ch talu
dych chi'n bygwth rhyfel!
Felly bydd hi'n nos arnoch chi, heb weledigaeth –
byddwch yn y tywyllwch, yn gallu dehongli dim.
Bydd yr haul wedi machlud arnoch chi,
a'ch dydd wedi dod i ben!
Bydd cywilydd ar y proffwydi,
a bydd y dewiniaid wedi drysu.
Fyddan nhw'n dweud dim,
am fod Duw ddim yn ateb.”
Ond dw i, ar y llaw arall, yn llawn
o nerth Ysbryd yr  Arglwydd
ac yn credu'n gryf mewn cyfiawnder.
Dw i'n herio Jacob am ei wrthryfel,
ac yn gwneud i Israel wynebu ei phechod.

Yn erbyn y sefydliad

Gwrandwch, arweinwyr Jacob,
chi sy'n arwain pobl Israel –
chi sy'n casáu cyfiawnder
ac yn gwyrdroi'r gwir.
10 Dych chi'n adeiladu Seion trwy drais,
a Jerwsalem trwy lygredd a thwyll.
11 Mae'r barnwyr yn derbyn breib, b 
yr offeiriaid yn dysgu am elw,
a'r proffwydi'n dehongli am dâl –
tra'n honni pwyso ar yr  Arglwydd!
“Mae'r  Arglwydd gyda ni!” medden nhw.
“Does wir ddim dinistr i ddod!”
12 Felly chi sydd ar fai!
Bydd Seion yn cael ei haredig fel cae,
a bydd Jerwsalem yn bentwr o gerrig. c 
Bydd y bryn ble mae'r deml yn sefyll
yn goedwig wedi tyfu'n wyllt. d 
Copyright information for CYM