Numbers 12

Cosbi Miriam

1Roedd Miriam ac Aaron wedi dechrau beirniadu Moses, am ei fod wedi priodi dynes o ddwyrain Affrica
12:1 Affrica Hebraeg,  Cwsh. Yr ardal i'r de o wlad yr Aifft, sef Gogledd Swdan heddiw.
(ie, dynes ddu o Affrica).
2“Ai dim ond trwy Moses mae'r  Arglwydd yn siarad?” medden nhw. “Ydy e ddim wedi siarad trwon ni hefyd?” Ac roedd yr  Arglwydd wedi ei clywed nhw. 3(Roedd Moses ei hun yn ddyn gostyngedig iawn. Doedd neb llai balch drwy'r byd i gyd.) 4Felly dyma'r  Arglwydd yn galw ar Moses, Aaron a Miriam: “Dw i eisiau i'r tri ohonoch chi ddod at Babell Presenoldeb Duw.” Felly dyma'r tri ohonyn nhw'n mynd. 5A dyma'r  Arglwydd yn dod i lawr mewn colofn o niwl o flaen mynedfa'r Tabernacl. A dyma fe'n dweud wrth Aaron a Miriam i gamu ymlaen, a dyma nhw'n gwneud hynny. 6Yna dyma fe'n dweud wrthyn nhw,

“Gwrandwch yn ofalus ar beth dw i'n ddweud:

Os oes proffwyd gyda chi, dw i'r  Arglwydd
yn siarad â'r person hwnnw drwy weledigaeth a breuddwyd.
7Ond mae fy ngwas Moses yn wahanol.
Dw i'n gallu ei drystio fe'n llwyr.
8Dw i'n siarad gydag e wyneb yn wyneb –
yn gwbl agored. Does dim ystyr cudd.
Mae e'n gweld yr  Arglwydd mewn ffordd unigryw.
Felly pam oeddech chi mor barod i'w feirniadu?”

9Roedd yr  Arglwydd wedi digio go iawn gyda nhw, a dyma fe'n mynd i fwrdd. 10Ac wrth i'r cwmwl godi oddi ar y Tabernacl, roedd croen Miriam wedi troi'n wyn gan wahanglwyf. Pan welodd Aaron y gwahanglwyf arni 11dyma fe'n galw ar Moses, “Meistr, plîs paid cymryd yn ein herbyn ni. Dŷn ni wedi bod yn ffyliaid, ac wedi pechu! 12Paid gadael iddi fod fel plentyn wedi ei eni'n farw, a hanner ei gnawd wedi diflannu cyn iddo ddod o'r groth!” 13A dyma Moses yn gweddïo ar yr  Arglwydd, “O Dduw, plîs wnei di iacháu hi?” 14A dyma'r  Arglwydd yn ei ateb, “Petai ei thad wedi poeri yn ei hwyneb byddai'n cael ei diystyru am saith diwrnod. Cau hi allan o'r gwersyll am saith diwrnod, a bydd hi'n cael dod yn ôl wedyn.” 15Felly dyma Miriam yn cael ei chau allan o'r gwersyll am saith diwrnod. A wnaeth y bobl ddim teithio yn eu blaenau nes roedd Miriam yn ôl gyda nhw.

16Ar ôl hynny dyma'r bobl yn gadael Chatseroth, ac yn gwersylla yn anialwch Paran.

Copyright information for CYM