Obadiah 1

1Gweledigaeth Obadeia.

Dyma beth mae'r Meistr, yr  Arglwydd, wedi ei ddweud am Edom.
1:1 Edom Roedd pobl Edom yn ddisgynyddion i Esau, brawd Jacob
Cawson ni neges gan yr  Arglwydd, pan gafodd negesydd ei anfon i'r gwledydd, yn dweud, “Codwch! Gadewch i ni fynd i ryfel yn ei herbyn!”

Bydd Duw yn cosbi Edom b 

Copyright information for CYM