Proverbs 25

Diarhebion Solomon – Casgliad Heseceia

Diarhebion Solomon ydy'r rhain hefyd, wedi eu casglu gan weision Heseceia, brenin Jwda:

Braint Duw ydy cadw pethau'n ddirgelwch;
braint brenhinoedd ydy chwilio a darganfod.
Fel mae'r awyr yn rhy uchel, a'r ddaear yn rhy ddofn,
does neb yn gwybod beth sy'n mynd trwy feddwl brenhinoedd.
Ar ôl gwahanu'r amhuredd o'r arian,
mae'r gof yn gallu creu llestr hardd.
Ar ôl symud y rhai drwg o ŵydd y brenin
bydd cyfiawnder yn gwneud ei orsedd yn ddiogel. a 
Paid canmol dy hun o flaen y brenin,
a mynd i eistedd yn y seddi pwysig.
Mae'n well cael rhywun yn dweud, “Symud i fyny,”
na chael dy gywilyddio o flaen pobl bwysig.
Paid bod ar ormod o frys i fynd i'r llys
am dy fod wedi gweld rhywbeth.
Beth os fydd rhywun arall yn dweud yn groes i ti?
Trafod y peth yn breifat gyda'r person hwnnw,
a paid dweud am y peth wrth neb arall.
10 Does gen ti ddim eisiau i rywun dy gondemnio di,
ac i ti gael enw drwg am byth.
11 Mae gair o ganmoliaeth
fel gemwaith aur mewn tlws arian.
12 Mae gwrando ar gerydd gan rywun doeth
fel modrwy aur, neu dlws o aur coeth.
13 Mae negesydd ffyddlon yn adfywio ysbryd ei feistri,
fel dŵr oer ar ddiwrnod poeth o gynhaeaf.
14 Cymylau a gwynt, ond dim glaw –
felly mae'r un sy'n brolio'i haelioni, ond byth yn rhoi.
15 Gyda tipyn o amynedd gellir perswadio llywodraethwr;
ac mae geiriau tyner yn delio gyda gwrthwynebiad.
16 Pan gei fêl, paid cymryd mwy nag wyt ei angen,
rhag i ti fwyta gormod, a chwydu'r cwbl i fyny.
17 Paid mynd i dŷ rhywun arall yn rhy aml,
rhag iddo gael llond bol, a throi yn dy erbyn di.
18 Mae tyst sy'n dweud celwydd mewn achos llys
yn gwneud niwed fel pastwn, neu gleddyf, neu saeth finiog.
19 Mae trystio rhywun sy'n ddi-ddal mewn amser anodd
fel diodde o'r ddannodd neu fod yn simsan ar dy draed.
20 Mae canu caneuon i rywun sydd â chalon drist
fel tynnu dillad ar ddiwrnod oer, neu roi halen ar friw.
21 Os ydy dy elyn yn llwgu, rho fwyd iddo;
os ydy e'n sychedig, rho ddŵr iddo i'w yfed.
22 Byddi'n tywallt marwor tanllyd ar ei ben,
a bydd yr  Arglwydd yn rhoi dy wobr i ti.
23 Mae gwynt y gogledd yn dod â glaw,
a thafod sy'n bradychu cyfrinach yn dod â gwg.
24 Mae byw mewn cornel yn yr atig
25:24 yn yr atig Hebraeg, “ar do tŷ”

yn well na rhannu cartref gyda gwraig gecrus. c 
25 Mae derbyn newyddion da o wlad bell
fel diod o ddŵr oer i wddf sych.
26 Mae dyn da sy'n plygu i ddyn drwg
fel ffynnon yn llawn mwd neu bydew wedi ei ddifetha.
27 Dydy bwyta gormod o fêl ddim yn beth da,
a dydy edrych am ganmoliaeth ddim yn iawn.
28 Mae rhywun sy'n methu rheoli ei dymer
fel dinas a'i waliau wedi eu bwrw i lawr.
Copyright information for CYM