Proverbs 27

Paid brolio am beth wnei di yfory,
ti ddim yn gwybod beth all ddigwydd mewn diwrnod.
Gad i rywun arall dy ganmol di,
paid ti â brolio dy hun.
Mae carreg yn drom, ac mae pwysau i dywod,
ond mae ffŵl sy'n pryfocio yn waeth na'r ddau.
Mae gwylltio yn greulon a cholli tymer yn llethu,
ond mae cenfigen yn waeth na'r ddau.
Mae cerydd gonest
yn well na peidio dangos cariad.
Mae'n well cael eich brifo gan ffrind,
na chael eich cusanu'n ddi-baid gan rywun sy'n eich casáu.
Mae rhywun sydd wedi cael digon i'w fwyta yn gwrthod mêl,
ond i'r sawl sy'n llwgu, mae'r peth mwyaf chwerw yn blasu'n felys.
Mae rhywun sydd wedi gadael ei gartre
fel aderyn wedi gadael ei nyth.
Fel mae olew a phersawr yn gwneud rhywun yn hapus,
mae cyngor ffrind yn gwneud bywyd yn felys.
10 Paid troi cefn ar ffrind neu un o ffrindiau'r teulu,
a fydd dim rhaid i ti redeg i dŷ perthynas pan fyddi mewn trafferthion.
Mae ffrind sy'n agos yn well na pherthynas pell.
11 Bydd ddoeth, fy mab, a gwna fi'n hapus,
er mwyn i mi fedru ateb y rhai sy'n gwneud sbort ar fy mhen.
12 Mae'r person call yn gweld perygl ac yn ei osgoi;
ond y gwirion yn bwrw yn ei flaen ac yn gorfod talu'r pris.
13 Cymer ei wisg, gan ei fod wedi gwarantu benthyciad rhywun arall;
cadw hi'n warant os gwnaeth hynny dros wraig anfoesol.
14 Mae gweiddi'n uchel wrth gyfarch ffrind yn gynnar yn y bore
yn gallu bod yn fwy o felltith na dim arall.
15 Mae gwraig gecrus yr un fath â
diwrnod pan mae hi'n glawio'n ddi-stop;
16 mae rhoi taw arni fel ceisio stopio'r gwynt rhag chwythu,
neu ddal olew yn y llaw.
17 Fel haearn yn hogi haearn
mae un person yn hogi meddwl rhywun arall.
18 Yr un sy'n gofalu am y goeden ffigys sy'n bwyta ei ffrwyth,
a bydd y gwas sy'n gofalu am ei feistr yn cael ei anrhydeddu.
19 Fel adlewyrchiad o'r wyneb mewn dŵr,
mae'r bersonoliaeth yn adlewyrchu beth sy'n y galon.
20 Dydy Annwn
27:20 Annwn Hebraeg,  Sheol, sef “y byd tanddaearol ble mae'r meirw yn mynd”
ac Abadon
27:20 Abadon sef, “lle dinistr”
byth yn cael digon,
a dydy'r llygad dynol byth yn fodlon chwaith.
21 Tawddlestr i arian, a ffwrnais i aur,
a chanmoliaeth i brofi sut un ydy person.
22 Gelli falu'r ffŵl fel ŷd gyda pestl mewn mortar
ond fydd ei ffolineb ddim yn ei adael.
23 Edrych ar ôl dy ddefaid yn iawn,
a gofala am y geifr;
24 achos dydy cyfoeth ddim yn para am byth,
a dydy coron ddim yn aros bob amser.
25 Ar ôl cario'r gwair mae'r glaswellt yn tyfu eto,
ac ar ôl i gnwd y bryniau gael ei gasglu,
26 bydd yr ŵyn yn rhoi dillad i ti
a'r bychod geifr yn talu am y tir.
27 A bydd digon o laeth geifr
i ti fwydo dy deulu,
a chadw dy forynion.
Copyright information for CYM