Proverbs 31

Geiriau Lemwel – Cyngor i frenin

Y pethau ddysgodd Lemwel, brenin Massa
31:1 Massa Ardal yng ngogledd Arabia – gw. Genesis 25:14; 1 Cronicl 1:30
, gan ei fam:

O fy mab!
O blentyn annwyl fy nghroth!
Y mab wnes i ei gyflwyno i Dduw!
Paid gwastraffu dy nerth i gyd ar ferched,
a rhoi dy holl egni i'r rhai sy'n dinistrio brenhinoedd.
O Lemwel, ddylai brenhinoedd ddim yfed gwin,
ac arweinwyr ddim ysu am gwrw,
rhag iddyn nhw yfed ag anghofio'r deddfau,
a sathru ar hawliau'r tlodion.
Rhowch ddiod feddwol i'r rhai sy'n marw
a gwin i'r un sy'n diodde'n chwerw.
Gadewch iddyn nhw yfed i anghofio'u tlodi,
a fydd dim rhaid iddyn nhw gofio'u trafferthion.
Siarad ar ran y bobl hynny sydd heb lais,
ac amddiffyn y rhai sydd wedi colli popeth.
Coda dy lais o'u plaid nhw, barna'n gyfiawn,
a dadlau dros hawliau'r rhai mewn angen a'r tlawd.

Gwraig dda

10 Pwy sy'n gallu dod o hyd i wraig dda?
Mae hi'n fwy gwerthfawr na gemau.
11 Mae ei gŵr yn ymddiried ynddi'n llwyr,
ac ar ei ennill bob amser.
12 Mae hi'n dda iddo bob amser,
a byth yn gwneud drwg.
13 Mae hi'n edrych am wlân a defnydd arall
ac yn mwynhau gweu a gwnïo.
14 Mae hi fel fflyd o longau masnach
yn cario bwyd o wledydd pell.
15 Mae hi'n codi yn yr oriau mân,
i baratoi bwyd i'w theulu,
a rhoi gwaith i'w morynion.
16 Mae hi'n meddwl yn ofalus cyn prynu cae,
a defnyddio'i harian i blannu gwinllan ynddo.
17 Mae hi'n bwrw iddi'n frwd,
ac yn gweithio'n galed.
18 Mae hi'n gwneud yn siŵr fod ei busnes yn llwyddo;
dydy ei lamp ddim yn diffodd drwy'r nos.
19 Mae hi'n brysur yn nyddu â'i dwylo,
a'i bysedd yn trin y gwlân.
20 Mae hi'n rhoi yn hael i'r tlodion;
ac yn helpu pwy bynnag sydd mewn angen.
21 Dydy hi ddim yn poeni am ei theulu pan ddaw eira,
am fod digon o ddillad cynnes ganddyn nhw.
22 Mae hi'n gwneud cwiltiau i'r gwely,
a dillad o liain main drud.
23 Mae ei gŵr yn adnabyddus ar gyngor y ddinas,
ac yn eistedd gyda'r arweinwyr i gyd.
24 Mae hi'n gwneud defnydd i'w werthu,
a dillad i'r masnachwyr eu prynu.
25 Mae hi'n wraig o gymeriad cryf ac urddasol,
ac yn edrych ymlaen i'r dyfodol yn hyderus.
26 Mae hi'n siarad yn ddoeth bob amser,
ac yn garedig wrth ddysgu eraill.
27 Mae hi'n gofalu am y teulu i gyd,
a dydy hi byth yn segur.
28 Mae ei phlant yn tyfu ac yn meddwl y byd ohoni;
ac mae ei gŵr yn ei chanmol i'r cymylau,
29 “Mae yna lawer o ferched da i'w cael,
ond rwyt ti'n well na nhw i gyd.”
30 Mae prydferthwch yn gallu twyllo,
a harddwch yn arwynebol.
Gwraig sy'n parchu'r  Arglwydd
sydd yn haeddu cael ei chanmol.
31 Rhowch glod iddi am beth mae wedi ei gyflawni,
a boed i arweinwyr y ddinas ei chanmol am ei gwaith.
Copyright information for CYM