Psalms 101

Addewid brenin

Salm Dafydd.

Canaf am ffyddlondeb a chyfiawnder.
Canaf gân i ti, O  Arglwydd!
Canaf delyneg am dy ffordd berffaith.
Pryd wyt ti'n mynd i ddod ata i?
Dw i wedi byw bywyd didwyll yn y palas.
Dw i ddim am ystyried bod yn anonest;
dw i'n casáu twyll,
ac am gael dim i'w wneud â'r peth.
Does gen i ddim meddwl mochaidd,
a dw i am gael dim i'w wneud â'r drwg.
Dw i'n rhoi taw ar bwy bynnag sy'n enllibio'i gymydog yn y dirgel.
Alla i ddim diodde pobl falch sy'n llawn ohonyn nhw eu hunain.
Dw i wedi edrych am y bobl ffyddlon yn y wlad,
i'w cael nhw i fyw gyda mi.
Dim ond pobl onest
sy'n cael gweithio i mi.
Does neb sy'n twyllo
yn cael byw yn y palas.
Does neb sy'n dweud celwydd
yn cael cadw cwmni i mi.
Dw i bob amser yn rhoi taw
ar y rhai sy'n gwneud drwg yn y wlad.
Dw i'n cael gwared â'r rhai sy'n gwneud drwg
o ddinas yr  Arglwydd.
Copyright information for CYM