Psalms 11

Trystio'r  Arglwydd

I'r arweinydd cerdd: Salm Dafydd.

Dw i wedi troi at yr  Arglwydd i'm cadw'n saff.
Felly sut allwch chi ddweud wrtho i:
“Dianc i'r mynyddoedd fel aderyn!”?
“Gwylia dy hun!
Mae'r rhai drwg yn plygu eu bwa,
ac yn gosod saeth ar y llinyn
i saethu o'r cysgodion
at y rhai sy'n byw'n gywir!”
Pan mae'r sylfeini wedi chwalu,
beth all y cyfiawn ei gyflawni?
Mae'r  Arglwydd yn ei balas sanctaidd!
Ie, yr  Arglwydd – mae ei orsedd yn y nefoedd!
Mae e'n gweld y cwbl!
Mae'n edrych yn fanwl ar y ddynoliaeth.
Mae'r  Arglwydd yn gwylio y rhai cyfiawn,
ond mae'n casáu y rhai drwg a'r rhai sy'n hoffi trais.
Bydd yn tywallt tân a lafa ar y rhai drwg!
Corwynt dinistriol maen nhw'n ei haeddu!
Ydy, mae'r  Arglwydd yn gyfiawn.
Mae'n caru gweld cyfiawnder,
a bydd y rhai sy'n byw'n gywir yn cael gweld ei wyneb.
Copyright information for CYM